Varėnos VVG

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 20102013 metams - parsisiųsti

Varėnos krašto vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajono teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis rajono kaimo plėtra.

Varėnos krašto VVG veikia kaimo plėtros, socialinės apsaugos, kultūros, švietimo, ekonomikos vystymo srityse, koordinuoja projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimus. Pagrindiniai Varėnos krašto VVG tikslai:

1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Varėnos rajono vietovėje.

2. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, stiprinti Varėnos rajono gyventojų ir organizacijų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti kaimo bendruomenės interesams.

4. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.

5. Parengti Varėnos rajono kaimo plėtros strategiją ir ją įgyvendinti.

6. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą.

7. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.

8. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Varėnos rajono kaimo bendruomenių interesus.

9. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Šiems tikslams pasiekti Varėnos krašto VVG rengia ir administruoja Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams (arba Strategija), kuri bus įgyvendinama per vietos projektus. Varėnos krašto VVG taip pat dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, mezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas teritorijos gyventojams.

Iš viso 2007–2013 metais VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui planuojama skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ lėšoms.

Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje 2010–2013 metams numatyti VVG teritorijoje esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai. Jos rengime dalyvavo Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti suinteresuoti asmenys.

Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių pagalba buvo renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti tyrimai.

Kovo 3 dieną Žemės ūkio ministrė pasirašė įsakymą dėl 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių.

2016 metais bus remiamos šios veiklos:

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/a.-pabedinskiene-skelbiamas-h5sx.html

2016 metais bus įgyvendinamas naujas bendruomeninės veiklos finansavimo modelis. Konkurso būdu bus tiesiogiai finansuojami bendruomeninių organizacijų veiklos projektai, skirti bendruomeninės veiklos stiprinimui.

Pokategorės

Lietuvos kaimo spindulio apdovanojimas - Pilnų namų bendruomenei!

2016 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus rotušėje pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugiau nei mėnesį per 100 Lietuvos kaimo bendruomenių varžėsi dėl geriausios vardo. Iš visų pateiktų paraiškų apdovanojimų komisija atrinko 24 bendruomenes, kurios nominuotos į 8 apdovanojimų kategorijas: už socialinį jautrumą, už kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, taip pat bendruomenės varžėsi dėl versliausios, inovatyviausios, jaunatviškiausios, sveikiausios ir sportiškiausios vardo. Inovatyviausia bendruomene vieningai (Delfi.lt lankytojų ir komisijos narių balsavimais) buvo išrinkta Varėnos krašto VVG narė Pilnų namų bendruomenė. Apdovanojimas suteiktas už kaime sukurtus naujus produktus, paslaugas ir išradimus; ūkyje, versle ar organizacijos veikloje taikomas pažangias technologijas ir metodus; naujoves dirbančias vietos bendruomenės naudai. Nugalėtojų pasveikinti atvyko Varėnos krašto VVG pirmininkas ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Povilas Saulevičius bei LR Seimo narys Vidas Mikalauskas. 

Kaimo bendruomenes sveikino ir nugalėtojus paskelbė lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso ir sidabro medalių laimėtojas Mindaugas Bilius, auksą iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktinės atstovai, premjeras Algirdas Butkevičius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušpėdas, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro dainininkė Veronika Povilionienė bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.Bendruomenėms nugalėtojoms įteiktos specialiai apdovanojimams sukurtos statulėlės „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikinių menininkų dueatas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statulėlė vaizduoja ąžuolą – tvirtybės, išminties ir ilgaamžiškumo simbolį. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kuriančios bendruomenės, kurios yra mūsų krašto ir tautos stiprybės pamatas.  

Premjeras Algirdas Butkevičius, sveikindamas vietos bendruomenes džiaugėsi jų ryžtu ir vienybe. „Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis, spindulio, šviesios, skleidėjais, pačių talentingiausių kaimo bendruomenių aktyvistais. Jūsų iniciatyvos įkvepia žmones, jūsų dėka keičiasi kaimo žmonių gyvenimas, jis tampa jaukesnis, džiugesnis”, – kalbėjo A. Butkevičius. Renginio pabaigoje Žemės ūkio ministrė V. Baltaritienė skyrė specialių apdovanojimą Kaimo bendruomenių sąjungai, nes, pasak mininstrės, kiekviena bendruomenė kuria Lietuvą, tačiau Kaimo bendruomenių sąjunga vienija visas bendruomenes. 

Laimėtojai:

  • Versliausia bendruomenė – Budraičių bendruomenė, Kelmės r.
  • Inovatyviausia bendruomenė – Pilnų namų bendruomenė, Varėnos r.
  • Už kultūros puoselėjimą – asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė”, Joniškio r.
  • Jaunatviškiausia bendruomenė –  Ilgių bendruomenė, Ignalinos r.
  • Už pozityvius pokyčius – Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
  • Už tradicijų puoselėjimą – Vajasiškio bendruomenė, Zarasų r.
  • Už socialinį jautrumą – Sužionių bendruomenė, Vilniaus r.
  • Sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė – Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai”, Kretingos r.
  • Už nuopelnus Lietuvos kaimui – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vykstantys jau septintą kartą. Vietos bendruomenių metų proga, pirmą kartą buvo apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomenės, kurių stiprybė – veiklumas, pilietiškumas ir mokėjimas susitelkus nuveikti daugiau.

Partneriai