Varėnos VVG

Justino Biekšos multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-08-001) įgyvendino Justinas Biekša (veikiantis pagal individualios veiklos pažymą). Bendra projekto vertė -  39 314,90 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 23 047,87 Eur.

Projekto tikslas:

 • irengti multifunkcinę sporto aikštelę, kurioje būtų galima žaisti lauko tenisą, tinklinį, mini futbolą bei krepšinį, kas padėtų pritraukti daugiau klientų.

Projekto lėšomis įrengta multifunkcinė sporto aikštelė:

 • paruoštas pagrindas sporto aikštelei;
 • įrengtas pagrindo drenažas;
 • paklota sportinė danga;
 • pastatytas sporto įrangos komplekas;
 • sporto aikštelė aptverta apsaugine tvora;
 • įsigytas sodo traktoriukas aplinkai prižiūrėti.

1. Panaros kaimo bendruomenės patalpų atnaujinimas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-04-001) įgyvendino Panaros kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 40 995,71 Eur.

Projekto tikslas:

 • atnaujinti Panaros kaimo bendruomenės veiklai naudojamas patalpas.

Projekto lėšomis:

 • atnaujintos kaimo bendruomenės patalpos.

 

 2. Matuizų kaimo bendruomenės patalpų atnaujinimas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-04-002) įgyvendino Matuizų kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 44 143,79 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 39 729,41 Eur.

Projekto tikslas:

 • sukurti Matuizų bendruomenei erdvę, kur jos nariai galėtų vykdyti kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Projekto lėšomis:

 • atnaujintos bendruomenės patalpos.

 

3. Sportuokime jaukioje salėje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-04-003) įgyvendino Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcinis centras. Bendra projekto vertė - 52 766,48 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 48 195,15 Eur.

Projekto tikslas:

 • sudaryti geras ir higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas aktyviai praleisti laisvalaikį; suremontuoti turimą sporto salę ir pagalbines patalpas, įrengti dušus.

Projekto lėšomis:

 • atnaujinta sporto salė, pagalbinės patalpos, suremontuoti dušai.

 

1. ,,Buliaus" serviso paslaugų plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-001) įgyvendino Gintautas Miškinis (veikiantis pagal verso liudijimą). Bendra šio projekto vertė  - 20 489,79 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 6 214,37 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • įrengti „Buliaus servisą“, atnaujinant ūkinį pastatą ir pritaikant jį automobilių serviso paslaugoms.

Projekto lėšomis:

 • išbetonuotos keltuvo ir duobės grindys garažų patalpose;
 • įrengti pakeliami garažo vartai;
 • padarytas pastato vidaus sienų apšiltinimas ir apdaila;
 • įrengtos apsaugos, vaizdo ir gaisro signalizacijos sistemos;
 • įsigytas serviso įrangos komplektas;
 • įsigyta kompiuterinė techniką

  

2. Turauskų kaimo turizmo sodybos plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-002) įgyvendino Emilis Turauskas (vykdantis individualią veiklą). Bendra šio projekto vertė  - 53 130,73 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 37 190,97 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • plėtoti apgyvendinimo ir laisvalaikio pramogų veiklą.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkytas sodybos gerbūvis;
 • nutiesti takai;
 • įsigyti baldai ir buitinė technika;
 • įsigytas traktoriukas vejos pjovimui ir takų šlavimui;
 • gyvenamajame pastate įrengti laiptai.

 

3. Danutės Bendaravičienės teikiamų turizmo paslaugų plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-003) įgyvendino Danutė Bendaravičienė. Bendra šio projekto vertė  - 13 707,72 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 8 041,97 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • išplėsti vandens turizmo veiklą įsigyjant daugiau įrangos, taip pagerinant paslaugų teikimo kokybę ir apimtį.

Projekto lėšomis:

 • papildyta turima vandens turizmo įrangą;
 • pagerinta vandens turizmo paslaugų kokybė;
 • viešinta apie papildomai teikiamas paslaugas internetinėje svetainėje.

 

 

1. ŽŪB ,,Tėviškė" materialinės bazės naujai malkų skaldymo veiklai įsisavinti sukūrimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-001)  įgyvendino Varėnos r. žemės ūkio bendrovė ,,Tėviškė". Bendra projekto vertė - 67 811,23 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 37 123,55 Eur.

Projekto tikslai:

 • išplėsti teikiamų paslaugų spektrą kuro tiekimo srityje;
 • sumažinti darbų sezoniškumą įmonėje;
 • palengvinti kaime gyvenančių žmonių darbą.

Projekto lėšomis įsigyta:

 • malkų skaldyklė;
 • traktorius;
 • frontalinis keltuvas.

 

 2. Norim būti žinomi ir matomi

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-002) įgyvendino Valkininkų bendruomenė. Bendra projekto vertė - 20 759,32 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 18 683,39 Eur.

Projekto tikslas:

 • tapti labiau matomiems pravažiuojantiems ir labiau žinomiems apsilankantiems Valkininkuose.                                                                                                                     

Projekto lėšomis:

 • buvo atnaujintas Valkininkų skulptūrinis statinys prie įvažiavimo į miestelį;
 • pastatyti du informaciniai stendai Valkininkų seniūnijos teritorijoje.

 

 

3. Varėnos rajono kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas  

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-003) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 10 549,48 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 8 594,75 Eur.

Projekto tikslas:

 • skatinti Varėnos rajono kaimo jaunimo ekonominį, socialinį, kultūrinį ir pažintinį aktyvumą.

Projekto lėšomis:

 

4. „Nykštuko" vaikų lopšelio - darželio salės atnaujinimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-004) įgyvendino Varėnos rajono Senosios Varėnos ,,Nykštukas" vaikų darželis - lopšelis. Bendra projekto vertė - 23 944,71 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 21 929,36 Eur.

Projekto tikslas:

 • kurti saugią ir patrauklią aplinką vaikų ugdymui bei telkti kaimo bendruomenę.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos salės grindys;
 • susirinkimų patalpų sienos bei lubos.

 

5. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-005) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 9 481,59 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 585,27 Eur.

Projekto tikslai:

 • senovinių amatų puoselėjimas;
 • patirties perdavimas jaunajai kartai.

Projekto lėšomis:

 • organizuota tradicinė pynimo stovykla - amatų mokymai;
 • išleista pasakojimų knyga ,,Rūpėjo ką nors gražaus pasakyti";
 • sukurtas edukacinis filmas apie vykusius mokymus, įpinant vietinių gyventojų pasakojimus, dainuojamąją tautosaką.

6. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-006) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 68 510,98 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 61 659,88 Eur.

Projekto tikslas:

 • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant automobilių stovėjimo aikštelę ir teritoriją prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros Senosios Varėnos kaime.

Projekto lėšomis:

 • įrengtas naujas įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę;
 • atnaujinta aikštelės danga;
 • pertvarkytas lietaus vandens surinkimas ir šaligatviai;
 • sutvarkyti teritorija prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros: išklotos trinkelės ir suremontuoti laiptai;
 • pastatyti 4 suoliukai ir 2 šiukšliadėžės.

7. Kastinio ir Miškininkų gatvių atkarpų atnaujinimas Marinkonių k., Varėnos r. 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-007) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 77 346,26 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 69 611,64 Eur.

Projekto tikslas:

 • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant dvi Miškininkų gatvės atkarpas ir įrengiant dvi naujas Kastinio gatvės atkarpas Marcinkonių kaime.

Projekto lėšomis:

 • atnaujintos dvi Miškininkų gatvės atkarpos (220 x 5,5 m ir 120 x 5,5 m) - sena asfaltbetonio danga pakeista nauja;
 • įrengta naują Kastinio gatvės atkarpa (270 x 3 m) - žvyro danga pakeista nauja - asfaltbetonio danga.

8. Valkininkų globos namų „Spengla" ir Valkininkų seniūnijos jaunimo saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-008) įgyvendino Valkininkų globos namai ,,Spengla". Bendra projekto vertė 10 953,39 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 9 028,44 Eur.

Projekto tikslai:

 • skatinti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos bendruomenės jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į bendruomenės gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas;

 • sudaryti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos jaunimo socialinei ir kultūrinei saviraiškai tinkamas sąlygas;

 • sukurti bazę bendruomenės jaunimo užimtumui gerinti;

 • supažindinti jaunimą su keramikos ir molio lipdymo ypatumais.

Projekto lėšomis:

 • įsigyta keramikos degimo krosnis ir medžiagos - molis ir glazūra edukaciniams užsiėmimams;
 • vykdyti molio lipdymo ir keramikos degimo užsiėmimai V.G.N. „Spengla“ ir aplinkinių kaimų bendruomenių jaunimui, arbatos pertraukėlių metu aptariant darbo rezultatus, semiantis vieniems  iš kitų naujų idėjų;
 • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves ir projekto dalyviai supažindinti su didelės apimties darbais, taip skatinant juos panaudoti projekte įgytas žinias;
 • atnaujinta keramikos dirbtuvių (28 m2) įrangą: įsigyta molio degimo krosnis, įrengta daugiau mokymo – edukacinių užsiėmimo vietų;
 • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves.

9. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-009) įgyvendino Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 27 097,47 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 24 387,72 Eur.

Projekto tikslas:

 • sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui ir renginiams.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkyta teritorija – pašalinti mažaverčiai augalai, apželdinta aplinka, įrengti 6 suoliukai su šiukšliadėžėmiis;
 • įrengtas informacinis stendas bei pastatyta Vilkiautinio vardo kilmę simbolizuojanti skulptūra;
 • nutiestas šaligatvis;
 • nupirkta žoliapjovė vejos priežiūrai;
 • suorganizuota skulptūros atidengimo šventė.

 

10. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-010) įgyvendino Visuomeninė organizacija Kabelių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 2 740,53 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 2 192,42 Eur.

Projekto tikslas:

 • įamžinti Dainavos apygardos partizanų vado Kazimieraičio atminimą.

Projekto lėšomis:

 • Įrengta atminimo lenta Kazimieraičiui – J. Vitkui;
 • parengtas pažintinis maršrutas;
 • suorganizuotas dviejų dienų žygis.

 

1. Marcinkonių kaimo tradicijų puoselėjimas ir pristatymas visuomenei 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-001) įgyvendino Marcinkonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -  8 845,00 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 365,07 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti ir puoselėti bei populiarinti senuosius amatus, kulinarinį paveldą.

Projekto lėšomis:

 • sudarytos sąlygas organizuoti mokymus Marcinkonių bendruomenės veiklos centre „Spanguolė“;
 • organizuoti mokymai;
 • parengti kulinarinio paveldo pristatymo paketai atvykstantiems turistams;
 • parengtas ir išleistas lankstinukas, pristatant visuomenei senųjų amatų bei kulinarinio paveldo mokymus.

 

 2. Iš kartos į kartą, išsaugant tradicijas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-002) įgyvendino Asociacija „ Dargužių kaimo bendruomenė". Bendra šio projekto vertė  - 3 438.41 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 2 865,34 Eur

Vietos projekto tikslai:

 • stiprinti bendruomenės aktyvumą, sutelktumą ir tradicijų puoselėjimą;
 • skatinti kaimo gyventojų užimtumą, puoselėjant savo krašto amatus, gerinant gyvenimo kokybės procesus kaimo vietovėse.

Projekto lėšomis:

 • buvo suorganizuota Amatų mugė ir konferencija  „Tautinis paveldas – mūsų turtas“.

Pokategorės

Lietuvos kaimo spindulio apdovanojimas - Pilnų namų bendruomenei!

2016 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus rotušėje pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugiau nei mėnesį per 100 Lietuvos kaimo bendruomenių varžėsi dėl geriausios vardo. Iš visų pateiktų paraiškų apdovanojimų komisija atrinko 24 bendruomenes, kurios nominuotos į 8 apdovanojimų kategorijas: už socialinį jautrumą, už kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, taip pat bendruomenės varžėsi dėl versliausios, inovatyviausios, jaunatviškiausios, sveikiausios ir sportiškiausios vardo. Inovatyviausia bendruomene vieningai (Delfi.lt lankytojų ir komisijos narių balsavimais) buvo išrinkta Varėnos krašto VVG narė Pilnų namų bendruomenė. Apdovanojimas suteiktas už kaime sukurtus naujus produktus, paslaugas ir išradimus; ūkyje, versle ar organizacijos veikloje taikomas pažangias technologijas ir metodus; naujoves dirbančias vietos bendruomenės naudai. Nugalėtojų pasveikinti atvyko Varėnos krašto VVG pirmininkas ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Povilas Saulevičius bei LR Seimo narys Vidas Mikalauskas. 

Kaimo bendruomenes sveikino ir nugalėtojus paskelbė lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso ir sidabro medalių laimėtojas Mindaugas Bilius, auksą iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktinės atstovai, premjeras Algirdas Butkevičius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušpėdas, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro dainininkė Veronika Povilionienė bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.Bendruomenėms nugalėtojoms įteiktos specialiai apdovanojimams sukurtos statulėlės „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikinių menininkų dueatas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statulėlė vaizduoja ąžuolą – tvirtybės, išminties ir ilgaamžiškumo simbolį. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kuriančios bendruomenės, kurios yra mūsų krašto ir tautos stiprybės pamatas.  

Premjeras Algirdas Butkevičius, sveikindamas vietos bendruomenes džiaugėsi jų ryžtu ir vienybe. „Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis, spindulio, šviesios, skleidėjais, pačių talentingiausių kaimo bendruomenių aktyvistais. Jūsų iniciatyvos įkvepia žmones, jūsų dėka keičiasi kaimo žmonių gyvenimas, jis tampa jaukesnis, džiugesnis”, – kalbėjo A. Butkevičius. Renginio pabaigoje Žemės ūkio ministrė V. Baltaritienė skyrė specialių apdovanojimą Kaimo bendruomenių sąjungai, nes, pasak mininstrės, kiekviena bendruomenė kuria Lietuvą, tačiau Kaimo bendruomenių sąjunga vienija visas bendruomenes. 

Laimėtojai:

 • Versliausia bendruomenė – Budraičių bendruomenė, Kelmės r.
 • Inovatyviausia bendruomenė – Pilnų namų bendruomenė, Varėnos r.
 • Už kultūros puoselėjimą – asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė”, Joniškio r.
 • Jaunatviškiausia bendruomenė –  Ilgių bendruomenė, Ignalinos r.
 • Už pozityvius pokyčius – Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
 • Už tradicijų puoselėjimą – Vajasiškio bendruomenė, Zarasų r.
 • Už socialinį jautrumą – Sužionių bendruomenė, Vilniaus r.
 • Sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė – Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai”, Kretingos r.
 • Už nuopelnus Lietuvos kaimui – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vykstantys jau septintą kartą. Vietos bendruomenių metų proga, pirmą kartą buvo apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomenės, kurių stiprybė – veiklumas, pilietiškumas ir mokėjimas susitelkus nuveikti daugiau.

Partneriai