Varėnos VVG

 

1. ,,Buliaus" serviso paslaugų plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-001) įgyvendino Gintautas Miškinis (veikiantis pagal verso liudijimą). Bendra šio projekto vertė  - 20 489,79 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 6 214,37 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • įrengti „Buliaus servisą“, atnaujinant ūkinį pastatą ir pritaikant jį automobilių serviso paslaugoms.

Projekto lėšomis:

 • išbetonuotos keltuvo ir duobės grindys garažų patalpose;
 • įrengti pakeliami garažo vartai;
 • padarytas pastato vidaus sienų apšiltinimas ir apdaila;
 • įrengtos apsaugos, vaizdo ir gaisro signalizacijos sistemos;
 • įsigytas serviso įrangos komplektas;
 • įsigyta kompiuterinė techniką

  

2. Turauskų kaimo turizmo sodybos plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-002) įgyvendino Emilis Turauskas (vykdantis individualią veiklą). Bendra šio projekto vertė  - 53 130,73 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 37 190,97 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • plėtoti apgyvendinimo ir laisvalaikio pramogų veiklą.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkytas sodybos gerbūvis;
 • nutiesti takai;
 • įsigyti baldai ir buitinė technika;
 • įsigytas traktoriukas vejos pjovimui ir takų šlavimui;
 • gyvenamajame pastate įrengti laiptai.

 

3. Danutės Bendaravičienės teikiamų turizmo paslaugų plėtra

Projektą (Nr.LEADER-14-VARĖNA-07-003) įgyvendino Danutė Bendaravičienė. Bendra šio projekto vertė  - 13 707,72 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 8 041,97 Eur

Vietos projekto tikslas:

 • išplėsti vandens turizmo veiklą įsigyjant daugiau įrangos, taip pagerinant paslaugų teikimo kokybę ir apimtį.

Projekto lėšomis:

 • papildyta turima vandens turizmo įrangą;
 • pagerinta vandens turizmo paslaugų kokybė;
 • viešinta apie papildomai teikiamas paslaugas internetinėje svetainėje.

 

 

1. Marcinkonių kaimo tradicijų puoselėjimas ir pristatymas visuomenei 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-001) įgyvendino Marcinkonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -  8 845,00 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 365,07 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti ir puoselėti bei populiarinti senuosius amatus, kulinarinį paveldą.

Projekto lėšomis:

 • sudarytos sąlygas organizuoti mokymus Marcinkonių bendruomenės veiklos centre „Spanguolė“;
 • organizuoti mokymai;
 • parengti kulinarinio paveldo pristatymo paketai atvykstantiems turistams;
 • parengtas ir išleistas lankstinukas, pristatant visuomenei senųjų amatų bei kulinarinio paveldo mokymus.

 

 2. Iš kartos į kartą, išsaugant tradicijas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-002) įgyvendino Asociacija „ Dargužių kaimo bendruomenė". Bendra šio projekto vertė  - 3 438.41 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 2 865,34 Eur

Vietos projekto tikslai:

 • stiprinti bendruomenės aktyvumą, sutelktumą ir tradicijų puoselėjimą;
 • skatinti kaimo gyventojų užimtumą, puoselėjant savo krašto amatus, gerinant gyvenimo kokybės procesus kaimo vietovėse.

Projekto lėšomis:

 • buvo suorganizuota Amatų mugė ir konferencija  „Tautinis paveldas – mūsų turtas“.

 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės - Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčios  tvarkyba (kapitalinis remontas)

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-001) įgyvendino Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos parapija. Bendra projekto vertė - 52 452,68 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 47 207,40 Eur.

Vietos projekto tikslas:

 • apsaugoti Parapijos veiklos teritorijos gyventojų svarbiausią religinio ir vieną svarbiausių kultūrinio bei socialinio gyvenimo centrų - Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčią nuo sunykimo, bei išsaugoti šią nekilnojamojo kultūros paveldo vertybę Lietuvos ateities kartoms.

Projekto lėšomis:

 • perdažytos bažnyčios lauko sienos;
 • suremontuotos pūvančios pastato dalys;
 • suremontuota lietaus nubėgimo sistema;
 • pakeisti vidaus elektros laidai;
 • įrengta žaibosauga bei priešgaisrinė signalizacija.

 

 2. Kibyšių bendruomenės patalpų remontas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-002) įgyvendino Asociacija ,,Kibyšių bendruomenė". Bendra projekto vertė - 45 605,74 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 25 928,09 Eur.

Projekto tikslas:

 • sukurti geresnes sąlygas Kibyšių  kaimo bendruomenės veiklai.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 3. Šilti ir jaukūs Subartonių kaimo bendruomenės namai

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-003) įgyvendino Subartonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 45 546,92 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 40 992,23 Eur.

Projekto tikslas:

 • pagerinti Subartonių kaimo bendruomenės veiklos sąlygas.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 

 

 4. Jaukūs, šilti namai- stipri bendruomenė

Projektą  (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-004) įgyvendino Puodžių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 46 498,64 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 24 496,86 Eur.

Projekto tikslas:

 • atnaujinti Puodžių kaimo bendruomenės veiklai naudojamas patalpas;
 • išplėsti bendruomenės veiklą;
 • įtraukiti daugiau kaimų gyventojų, ypač jaunimą.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

- Jaukūs, šilti namai - stipri bendruomenė (Puodžių kaimo bendruomenė):

remonto darbai:

    

galutinis rezultatas:

   


   

 

 5. Anzelmo Matučio Drėvės atnaujinimas 

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-006)  įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 29 236,95 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 20 105,69 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti, puoselėti Drevę, su ja susijusias kultūrines tradicijas ir A. Matučio atminimą.

Projekto lėšomis:

 • įvykdyti drevės atnaujinimo darbai;
 • nupirkti 4 mediniai ,,Laumės" sostai;
 • įsigyta garso aparatūra.

 

 6. Žilinų kaimo bendruomenės namų remontas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-008) įgyvendino Žilinų kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 46 689,68 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 42 020,65 Eur.

Projekto tikslai:

 • atnaujinti Žilinų kaimo bendruomenės patalpas ir pritaikyti jas Žilinų ir šalia esančių kaimų gyventojų socialiniams poreikiams;
 • sudaryti sąlygas kaimo socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtrai.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 7. Lauke vykstančių mišių vietos įrengimas Pilnų namų bendruomenės teritorijoje

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-010) įgyvendino Pilnų namų bendruomenė. Bendra projekto vertė - 48 270,00 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 43 443,00 Eur.

Projekto tikslas:

 • pagerinti  Pilnų namų bendruomenės veiklos sąlygas.

Projekto lėšomis:

 • pastatytas 80 kv.m. stacionarus atviras lauko statinys, kuriame aukojamos Šv. Mišios ir rengiami įvairūs renginiai;
 • nutiesta 282 metrų prieigos takeliai;
 • sutvarkyta aplinka;
 • vykdytas visuomenės informavimas apie vykdomą vieklą.

- Lauke vykstančių mišių vietos įrengimas Pilnų namų bendruomenė teritorijoje, įgyvendinimo nuotraukos: 

     

 

 

 8. A. Matučio Drėvės aplinkos sutvarkymas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-011) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 26 303,98 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 253,77 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti, puoselėti Drevę, su ja susijusias kultūrines tradicijas, A. Matučio atminimą, pasiekti, kad vietovė būtų lankoma.

Projekto lėšomis:

 • sutvirtintas automobilių šlaitinio kelio ruožas;
 • įrengta automobilių stovėjimo aikštelė;
 • iškirsti krūmokšniai;
 • išnaikintos piktžolės;
 • teritorijos dalis užsėta žole;
 • įsigyta krūmapjovė- žoliapjovė;
 • atsodinti audros išversti ąžuoliukai;
 • išplėsta žiūrovų aikštė: perdažyti seni suolai ir įrengta 50 naujų,  poilksiautojams  įrengti 4 stalai ir 10 suolų;
 • atkurta unikali iš nugenėtų eglės šakų pinta tvora bei varteliai;
 • atkurti laiptai, lieptas, medžio skulptūros;
 • pastatytos  nuorodos;
 • puoselėjama moksleivių poetinės kūrybos šventė ,,Poezijos pavasarėlis";
 • tęsiama ir tobulinama ekskursijų ir edukacinių programų tradicija.

 

 9. Perlojos kaimo kapinių infrastruktūros įgyvendinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-012) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė - 77 420,03 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 69 678,03 Eur.

Projekto tikslas:

 • įrengti viešąją infrastruktūrą;
 • įrengiti naujųjų Perlojos kapinių stovėjimo aikštelę ir privažiavimą iki jos nuo kelio.

Projekto lėšomis:

 • paruošta teritorija;
 • įrengta 200 kv.m. aikštelė (padengiant ją žvyru);
 • įrengtas privažiavimas nuo kelio iki aikštelės (apie 700 m. ilgio žvyro danga).

 

 10. Perlojos kaimo teritorijos prie Vytauto Didžiojo paminklo atnaujinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-013) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė - 92 961,05 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 70 088,04 Eur.

Projekto tikslas:

 • įrengti viešąją infrastruktūrą;
 • atnaujinti teritoriją prie Vytauto Didžiojo paminklo Perlojos kaime.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkyta territorija Perlojos kaimo centre, prie Vytauto Didžiojo paminklo;
 • įrengtas apšvietimas;
 • pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės;
 • iškloti trinkelėmis vaikščiojimo takai.

2017 m. birželio 29 d. vykusio Varėnos krašto VVG tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta sušaukti Visuotinį narių susirinkimą 2017 m. liepos 19 d. (trečiadienį), 14 val., Varėnos švietimo centro patalpose.

Pagrindinis darbotvarkės klausimas – Varėnos krašto VVG tarybos reglamento tvirtinimas. Taip pat kartu su Varėnos rajono kaimo bendruomenių asociacija pasitarsime dėl Varėnos krašto kaimo bendruomenių sąskrydžio organizavimo klausimų ir pristatysime Varėnos krašto VVG strategijos įgyvendinimo visus ypatumus.

Kviečiame visus dalyvauti.

P.S. Labai prašome visų pranešti apie (ne)dalyvavimą.

Pokategorės

Lietuvos kaimo spindulio apdovanojimas - Pilnų namų bendruomenei!

2016 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus rotušėje pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugiau nei mėnesį per 100 Lietuvos kaimo bendruomenių varžėsi dėl geriausios vardo. Iš visų pateiktų paraiškų apdovanojimų komisija atrinko 24 bendruomenes, kurios nominuotos į 8 apdovanojimų kategorijas: už socialinį jautrumą, už kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, taip pat bendruomenės varžėsi dėl versliausios, inovatyviausios, jaunatviškiausios, sveikiausios ir sportiškiausios vardo. Inovatyviausia bendruomene vieningai (Delfi.lt lankytojų ir komisijos narių balsavimais) buvo išrinkta Varėnos krašto VVG narė Pilnų namų bendruomenė. Apdovanojimas suteiktas už kaime sukurtus naujus produktus, paslaugas ir išradimus; ūkyje, versle ar organizacijos veikloje taikomas pažangias technologijas ir metodus; naujoves dirbančias vietos bendruomenės naudai. Nugalėtojų pasveikinti atvyko Varėnos krašto VVG pirmininkas ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Povilas Saulevičius bei LR Seimo narys Vidas Mikalauskas. 

Kaimo bendruomenes sveikino ir nugalėtojus paskelbė lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso ir sidabro medalių laimėtojas Mindaugas Bilius, auksą iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktinės atstovai, premjeras Algirdas Butkevičius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušpėdas, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro dainininkė Veronika Povilionienė bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.Bendruomenėms nugalėtojoms įteiktos specialiai apdovanojimams sukurtos statulėlės „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikinių menininkų dueatas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statulėlė vaizduoja ąžuolą – tvirtybės, išminties ir ilgaamžiškumo simbolį. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kuriančios bendruomenės, kurios yra mūsų krašto ir tautos stiprybės pamatas.  

Premjeras Algirdas Butkevičius, sveikindamas vietos bendruomenes džiaugėsi jų ryžtu ir vienybe. „Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis, spindulio, šviesios, skleidėjais, pačių talentingiausių kaimo bendruomenių aktyvistais. Jūsų iniciatyvos įkvepia žmones, jūsų dėka keičiasi kaimo žmonių gyvenimas, jis tampa jaukesnis, džiugesnis”, – kalbėjo A. Butkevičius. Renginio pabaigoje Žemės ūkio ministrė V. Baltaritienė skyrė specialių apdovanojimą Kaimo bendruomenių sąjungai, nes, pasak mininstrės, kiekviena bendruomenė kuria Lietuvą, tačiau Kaimo bendruomenių sąjunga vienija visas bendruomenes. 

Laimėtojai:

 • Versliausia bendruomenė – Budraičių bendruomenė, Kelmės r.
 • Inovatyviausia bendruomenė – Pilnų namų bendruomenė, Varėnos r.
 • Už kultūros puoselėjimą – asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė”, Joniškio r.
 • Jaunatviškiausia bendruomenė –  Ilgių bendruomenė, Ignalinos r.
 • Už pozityvius pokyčius – Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
 • Už tradicijų puoselėjimą – Vajasiškio bendruomenė, Zarasų r.
 • Už socialinį jautrumą – Sužionių bendruomenė, Vilniaus r.
 • Sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė – Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai”, Kretingos r.
 • Už nuopelnus Lietuvos kaimui – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vykstantys jau septintą kartą. Vietos bendruomenių metų proga, pirmą kartą buvo apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomenės, kurių stiprybė – veiklumas, pilietiškumas ir mokėjimas susitelkus nuveikti daugiau.

Partneriai