Varėnos VVG

Niekas nėra tobulas, bet komanda gali būti tobula. (Prof. Meredith Belbin)

Vietos veiklos grupės ir bendruomenės savo veiklą grindžia projektine veikla, nes šiose organizacijose žmonės dirba ne po vieną, o grupėje, komandoje. Bet kurios vietos veiklos grupės ar bendruomenės veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo komandos žmonių savybių ir jų sugebėjimo sklandžiai dirbti kartu.

Kad išsiugdyti komandinio darbo kompetencijas kuriant ir dirbant komandose, stiprinti pasitikėjimą komandos nariais, Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos krašto VVG) administracijos darbuotojai ir VVG tarybos nariai rugsėjo 15-16 dienomis dalyvavo seminare „Komandos formavimas ir komandinis darbas“ Birštone.

Seminarą pradėjome komandiniais žaidimais lauke. Lygiakarščių trikampio ir keturkampio formavimas užrištomis akimis, landžiojimas per sukryžiuotų virvių tarpus, dešimties žmonių komandos persikėlimas per „krokodilų“ upę padėjo geriau pažinti tiek save, tiek kolegas. Taip pat - tai buvo puiki priemonė "pralaužti ledus" ir paskatinti geresnę tarpusavio komunikaciją.

 

Seminare apžvelgėme, jog nuolatiniai pokyčiai rengiant ir įgyvendinant projektus, organizacijas verčia kurti naujus produktus ar paslaugas, ypač daug dėmesio skirti jų kokybei, santykiams su vietos ir užsienio partneriais, pritraukti ir išlaikyti kompetetingą ir pažangiai mąstantį personalą. Įvertinus šiuos veiksnius, nustatėm, jog organizacijų sėkmė vis dažniau siejama su darbuotojų, kaip komandos, darbu, kai žinios, įžvalgumas ir atsakymai gaunami sudėjus visų organizacijos narių sugebėjimus ir žinias. O ar pasieksim gerų rezultatų dirbdami kaip komanda, turėjom išsianalizuoti, ar tinkamai suformuota Varėnos krašto VVG strategijos įgyvendinimo komanda, ar tinkamai paskirstyti vaidmenys ir atsakomybės, deleguotos užduotys. VVG komandos narių ir bendruomenių vaidmenis perteikėm nupiešę automobilį „vabaliuką“, kurio markė „Jeigu ne mes, tai kas?“. Automobilio piešinys parodė, kad visų vaidmenys ir atsakomybės skirtingi, o pati komanda (VVG administracija, VVG taryba ir nariai), riedėdama akmenimis grįstu keliu, siekia vienintelio bendro tikslo – sėkmingai įgyvendinti strategiją.

 

Kiekvienas VVG komandos narys seminaro metu pildė „Savęs įvertinimo“ anketą pagal prof. Meredith Belbin metodiką, kurios tikslas buvo nusistatyti, kokio pobūdžio užduotis gali atlikti geriausiai, dirbdamas komandoje. Kiekvieno komandos nario funkcijos yra skirtingos, o tai yra svarbu siekiant išvengti galimos trinties ir konfliktų tarp narių. Kuo vienodesni dalyviai, tuo mažiau tikėtinas kūrybiškas darbas.

Šiomis dienomis buvo nagrinėjami ne tik efektyvios ir neefektyvios komandos bruožai, komandos sėkmę lemiantys veiksniai, komandos narių vaidmenys, bet ir tikslų iškėlimas komandai ir jos nariams, vadovo vaidmuo kuriant komandą, jos veiklos rezultatyvumas.

Kad komanda veiktų sėkmingai – svarbu aiškūs ir pasiekiami tikslai, o gabi komanda dažniausiai pajėgi pasiekti tikslą, jeigu kiekvienas aiškiai įsivaizduoja norimą rezultatą.

 

Vasario 3 d. vyko mokymai "Pažangaus kaimo link" Viečiūnų bendruomenės centre, kuriuose dalyvavo Druskininkų, Alytaus r., Lazdijų, Varėnos r. kaimo plėtros dalyviai - vietos veiklos grupių darbuotojai, valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai, kiti kaimo plėtros dalyviai.

2020 m. kovo 13 d. įvyko Varėnos krašto VVG tarybos ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.

Gegužės 12 d. vyko nuotolinis susirinkimas su Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo ir VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, kuri pateikė daug aktualios informacijos dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, ateinančio periodo ir kt.

Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau Varėnos krašto VVG) visuotinis narių susirinkimas įvyko šių metų kovo 18 d., kuriame dalyvavo 28 (dvidešimt aštuoni) balsavimo teisę turintys VVG nariai.

Susirinkimo metu buvo priimti nauji nariai (Merkinės jaunimo etnokultūros klubas „Kukumbalis“, aktyvaus laisvalaikio klubas „Juostandis“ ir visuomeninė organizacija „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“), patvirtintos Varėnos krašto VVG veiklos ataskaita nuo 2010-03-26 iki 2011-03-18 ir finansinė ataskaita už 2010 metus (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas), patvirtinta nauja VVG tarybos sudėtis (priimtas naujas tarybos narys – Perlojos kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Baublys), sudaryta nauja revizijos komisija (nariai Rimutė Avižinienė, Genė Ramaškienė, Nijolė Jurčiukonienė).

Visuotiniame susirinkime taip pat buvo pristatytos bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“; specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“; specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2011-2013 metams“ prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“; vidaus tvarkos aprašo projektai.

 

Pokategorės

Lietuvos kaimo spindulio apdovanojimas - Pilnų namų bendruomenei!

2016 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus rotušėje pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugiau nei mėnesį per 100 Lietuvos kaimo bendruomenių varžėsi dėl geriausios vardo. Iš visų pateiktų paraiškų apdovanojimų komisija atrinko 24 bendruomenes, kurios nominuotos į 8 apdovanojimų kategorijas: už socialinį jautrumą, už kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, taip pat bendruomenės varžėsi dėl versliausios, inovatyviausios, jaunatviškiausios, sveikiausios ir sportiškiausios vardo. Inovatyviausia bendruomene vieningai (Delfi.lt lankytojų ir komisijos narių balsavimais) buvo išrinkta Varėnos krašto VVG narė Pilnų namų bendruomenė. Apdovanojimas suteiktas už kaime sukurtus naujus produktus, paslaugas ir išradimus; ūkyje, versle ar organizacijos veikloje taikomas pažangias technologijas ir metodus; naujoves dirbančias vietos bendruomenės naudai. Nugalėtojų pasveikinti atvyko Varėnos krašto VVG pirmininkas ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Povilas Saulevičius bei LR Seimo narys Vidas Mikalauskas. 

Kaimo bendruomenes sveikino ir nugalėtojus paskelbė lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso ir sidabro medalių laimėtojas Mindaugas Bilius, auksą iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktinės atstovai, premjeras Algirdas Butkevičius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušpėdas, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro dainininkė Veronika Povilionienė bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.Bendruomenėms nugalėtojoms įteiktos specialiai apdovanojimams sukurtos statulėlės „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikinių menininkų dueatas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statulėlė vaizduoja ąžuolą – tvirtybės, išminties ir ilgaamžiškumo simbolį. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kuriančios bendruomenės, kurios yra mūsų krašto ir tautos stiprybės pamatas.  

Premjeras Algirdas Butkevičius, sveikindamas vietos bendruomenes džiaugėsi jų ryžtu ir vienybe. „Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis, spindulio, šviesios, skleidėjais, pačių talentingiausių kaimo bendruomenių aktyvistais. Jūsų iniciatyvos įkvepia žmones, jūsų dėka keičiasi kaimo žmonių gyvenimas, jis tampa jaukesnis, džiugesnis”, – kalbėjo A. Butkevičius. Renginio pabaigoje Žemės ūkio ministrė V. Baltaritienė skyrė specialių apdovanojimą Kaimo bendruomenių sąjungai, nes, pasak mininstrės, kiekviena bendruomenė kuria Lietuvą, tačiau Kaimo bendruomenių sąjunga vienija visas bendruomenes. 

Laimėtojai:

  • Versliausia bendruomenė – Budraičių bendruomenė, Kelmės r.
  • Inovatyviausia bendruomenė – Pilnų namų bendruomenė, Varėnos r.
  • Už kultūros puoselėjimą – asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė”, Joniškio r.
  • Jaunatviškiausia bendruomenė –  Ilgių bendruomenė, Ignalinos r.
  • Už pozityvius pokyčius – Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
  • Už tradicijų puoselėjimą – Vajasiškio bendruomenė, Zarasų r.
  • Už socialinį jautrumą – Sužionių bendruomenė, Vilniaus r.
  • Sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė – Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai”, Kretingos r.
  • Už nuopelnus Lietuvos kaimui – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vykstantys jau septintą kartą. Vietos bendruomenių metų proga, pirmą kartą buvo apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomenės, kurių stiprybė – veiklumas, pilietiškumas ir mokėjimas susitelkus nuveikti daugiau.

Partneriai