Varėnos VVG

Rugsėjo 23 d. Veisiejų regioniniame parke vyko Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas.

Prieš pasitarimą Veisiejų seniūnijos kaimo bendruomenės pirmininkas Zenonas Sabaliauskas trumpai pristatė Veisiejus, šiemet šis, maždaug 1,5 tūkst. gyventojų turintis, Lazdijų rajono miestelis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Aplankėme bendruomenės namus, kuriuose yra įsikūręs vaikų dienos centras, pagyvenusių ir negalią turinčių žmonių mažos bendruomenės, teikiamos pirties ir skalbimo teikiamas paslaugos.

2010 m. kovo 16 d. keturių asmenų grupė dalyvavo Seirijuose surengtame (Dzūkijos VVG iniciatyva) Alytaus apskrities VVG pasitarime. Pasidalinta patirtimi rengiant strategijas, aptartos bndradarbiavimo perspektyvos rengiant paraiškas mokymams, tarptautiniam bendradarbiavimui.

 

Užregistruota 11 vietos projektų paraiškų

Baigėsi Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.06. Užregistruota 11 vietos projektų paraiškų.

Iš jų 3 pareiškėjai kaimo bendruomenės, 2 - savivaldybės administracija, 1 – viešoji biblioteka, 1 – švietimo įstaiga, 1 – savivaldybės biudžetinė įstaiga, 1 – Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 1 – fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, 1 – žemės ūkio bendrovė.

Pagal 4 vietos projektus bus sutvarkytos viešosios erdvės, pagal 1 vietos projektą bus suremontuotos patalpos, pagal 3 vietos projektus bus vykdoma jaunimo užimtumą ir aktyvumą didinanti veikla, pagal 1 vietos projektą – didinama gyventojų socialinė saviraiška, o 2 vietos projektai - pelno siekiantys projektai.

Šiuo metu vyksta administracinis vietos projektų paraiškų vertinimas.

Rimantė Galinienė, Varėnos krašto VVG projektų administratorė

Varėnos krašto VVG trumpa kūrimosi istorija

     Varėnos krašto VVG kūrimosi priešistore galima laikyti 2004 m. rugpjūčio 20 d. įkurtą Dzūkijos VVG, kuri apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Varėnos rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Lazdijų rajono savivaldybes be Varėnos ir Druskininkų miestų. 2008m. spalio28d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl asociacijos veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų (šis sprendimas įsiteisėjo 2009 m. kovo 4 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įstatai), o 2008 m. gruodžio 4 d. įregistruota Varėnos krašto VVG, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas – 302254064.

     Varėnos krašto VVG buvo įkurta siekiant sukurti ir įgyvendinti Varėnos rajono kaimiškųjų vietovių plėtros strategiją pagal LEADER principus. Varėnos krašto VVG sudaryta iš valdžios institucijų, privataus verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.

     Varėnos krašto VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savo veiklą grindžia patvirtintais įstatais.

     Varėnos krašto VVG už savo prievoles atsako tik savo turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Varėnos krašto VVG prievoles. Taip pat Varėnos krašto VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Varėnos krašto VVG tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Varėnos krašto VVG savo veikloje, Varėnos krašto VVG dokumentuose, įvaizdžio formavimo atributuose, įvairiuose leidiniuose, plakatuose, kino filmuose ir kitoje vaizdinėje medžiagoje, naudoja Varėnos rajono savivaldybės herbą.

     Varėnos VVG yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajone veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo vietovių gyventojų interesams ir besirūpinantis rajono kaimo plėtra.

2011 m. rugpjūčio 11 d. baigėsi kvietimo Nr.01 paraiškų surinkimas pagal 1.1.1. priemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ ir 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ bei 2.2.1. priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“.

Pagal šias veiklos sritis surinkta 20 paraiškų. Pateiktų projektų sąrašą galima peržiūrėti čia.

Daugiausia paramos prašoma pagal 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ - pateikta 14 paraiškų, kuriose prašoma 2 839 566,00 Lt, tai 62 proc. viršija suplanuotą biudžetą. Gerokai mažiau paramos prašoma viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimui. Pagal 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ pateiktos 5 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 972 620,13 Lt ir tai neviršija suplanuoto biudžeto. Viena paraiška pateikta jaunimo veiklai vykdyti.

Kadangi prašoma paramos suma pagal 1.1.1.2. veiklos sritį gerokai viršija suplanuotą paramos sumą, numatytos lėšos pareiškėjams bus skirstomos pagal Specialiosiose taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus.

Gautos paraiškos vertinamos Specialiųjų taisyklių nustatyta tvarka. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau negu 10 darbo dienų. Paramos paraiškų administracinės atitikties metu patikrinama, ar paraiška yra tinkamai užpildyta, ar pateikti visi nurodyti dokumentai.

Pasibaigus administracinės atitikties vertinimui, bus atliekamas pirmumo vertinimas (tiems projektams, kurių prašoma paramos suma viršijo 1.1.1.2. veiklos sričiai suplanuotą paramos sumą), tinkamumo ir naudos ir kokybės vertinimai, po kurių paaiškės, kurie projektai bus finansuoti.

Pokategorės

Lietuvos kaimo spindulio apdovanojimas - Pilnų namų bendruomenei!

2016 metų rugsėjo 27 d. Vilniaus rotušėje pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugiau nei mėnesį per 100 Lietuvos kaimo bendruomenių varžėsi dėl geriausios vardo. Iš visų pateiktų paraiškų apdovanojimų komisija atrinko 24 bendruomenes, kurios nominuotos į 8 apdovanojimų kategorijas: už socialinį jautrumą, už kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už pozityvius pokyčius, taip pat bendruomenės varžėsi dėl versliausios, inovatyviausios, jaunatviškiausios, sveikiausios ir sportiškiausios vardo. Inovatyviausia bendruomene vieningai (Delfi.lt lankytojų ir komisijos narių balsavimais) buvo išrinkta Varėnos krašto VVG narė Pilnų namų bendruomenė. Apdovanojimas suteiktas už kaime sukurtus naujus produktus, paslaugas ir išradimus; ūkyje, versle ar organizacijos veikloje taikomas pažangias technologijas ir metodus; naujoves dirbančias vietos bendruomenės naudai. Nugalėtojų pasveikinti atvyko Varėnos krašto VVG pirmininkas ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas Povilas Saulevičius bei LR Seimo narys Vidas Mikalauskas. 

Kaimo bendruomenes sveikino ir nugalėtojus paskelbė lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpinių žaidynių aukso ir sidabro medalių laimėtojas Mindaugas Bilius, auksą iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktinės atstovai, premjeras Algirdas Butkevičius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušpėdas, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro dainininkė Veronika Povilionienė bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.Bendruomenėms nugalėtojoms įteiktos specialiai apdovanojimams sukurtos statulėlės „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikinių menininkų dueatas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statulėlė vaizduoja ąžuolą – tvirtybės, išminties ir ilgaamžiškumo simbolį. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kuriančios bendruomenės, kurios yra mūsų krašto ir tautos stiprybės pamatas.  

Premjeras Algirdas Butkevičius, sveikindamas vietos bendruomenes džiaugėsi jų ryžtu ir vienybe. „Džiaugiuosi galėdamas būti kartu su jumis, spindulio, šviesios, skleidėjais, pačių talentingiausių kaimo bendruomenių aktyvistais. Jūsų iniciatyvos įkvepia žmones, jūsų dėka keičiasi kaimo žmonių gyvenimas, jis tampa jaukesnis, džiugesnis”, – kalbėjo A. Butkevičius. Renginio pabaigoje Žemės ūkio ministrė V. Baltaritienė skyrė specialių apdovanojimą Kaimo bendruomenių sąjungai, nes, pasak mininstrės, kiekviena bendruomenė kuria Lietuvą, tačiau Kaimo bendruomenių sąjunga vienija visas bendruomenes. 

Laimėtojai:

  • Versliausia bendruomenė – Budraičių bendruomenė, Kelmės r.
  • Inovatyviausia bendruomenė – Pilnų namų bendruomenė, Varėnos r.
  • Už kultūros puoselėjimą – asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė”, Joniškio r.
  • Jaunatviškiausia bendruomenė –  Ilgių bendruomenė, Ignalinos r.
  • Už pozityvius pokyčius – Sigutėnų kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
  • Už tradicijų puoselėjimą – Vajasiškio bendruomenė, Zarasų r.
  • Už socialinį jautrumą – Sužionių bendruomenė, Vilniaus r.
  • Sveikiausia ir sportiškiausia bendruomenė – Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai”, Kretingos r.
  • Už nuopelnus Lietuvos kaimui – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vykstantys jau septintą kartą. Vietos bendruomenių metų proga, pirmą kartą buvo apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomenės, kurių stiprybė – veiklumas, pilietiškumas ir mokėjimas susitelkus nuveikti daugiau.

Partneriai