Sausio 10 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas dėl bendruomeninės veiklos finansavimo 2017 metams modelio. Posėdžiui pirmininkavęs viceministras Eitvydas Bingelis pristatė naują bendruomeninės veiklos finansavimo 2017-2019 m. modelį, kuris sukėlė daug diskusijų.

LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos nariai, Vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO tarybos atstovai išsakė savo pozicijas dėl VBT lėšų finansavimo.
LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas akcentavo, kad prieš tai įvykusiame LR Seime komiteto posėdyje buvo priimtas sprendimas grąžinti 2011-2015 metų modelį ir negali būti kitokių variantų. Reikia tik tobulinti aprašą. Bendruomenių atstovai akcentavo, kad buvo labai netolygus lėšų paskirstymas 2016 metais. Didelė dalis Lietuvos bendruomenių liko be jokio finansavimo, o tik kelių rajonų savivaldybių bendruomenės džiaugėsi padidėjusia parama, todėl, atsižvelgdama į visos Lietuvos bendruomenių padėtį, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga pasiūlė grąžinti senąjį, iki 2015 metų veikusį finansavimo modelį.  
Buvo išsakyta nuomonė, kad svarbu programos apraše nurodyti, jog į VBT sudėtį būtinai turi būti įtraukti vietos bendruomeninių organizacijų atstovai, VBT sprendimo pakeisti negali įtakoti savivaldybių administracijos darbuotojai, tarybos nariai.
Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas, kad iki vasario 1 dienos SADM pateikia visiems dalyvavusiems susitikime aprašo projektą. Po to per nustatytą terminą bus galima teikti pasiūlymus.
Norisi tikėti, kad ši programa iš tiesų bus skirta vietos bendruomenėms stiprinti, o ne biudžeto skylėms lopyti, kaip buvo kai kuriose savivaldybėse iki šiol...

Partneriai