Š.m. kovo 15 ir 22 dienomis bei balandžio 4, 24 ir 26 dienomis Varėnos vietos veiklos grupė Varėnoje organizavo mokymus temomis: „Nuo idėjos iki verslo plano“, „Verslo planų rengimas", „Šiuolaikinės verslo formos“ bei „Nvo finansinis savarankiškumas“. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su verslo pradžios filosofija, su kūrybiškumo reikšme verslo idėjų generavime, planuojamų gaminti prekių ir (arba) paslaugų vieta rinkoje, kainodara, prekių paskirstymo ir paslaugų teikimo būdais ir vietomis, bei pardavimo skatinimu, mokymų dalyviai taip pat dalyvavo diskusijose ir praktinėse užduotyse. Mokymų metu buvo plačiau pristatytos ir Varėnos vietos veiklos grupės paskelbto kvietimo teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. finansavimo sąlygos ir galimybės Varėnos rajone. Verslo planų rengimo mokymuose dalyviai buvo mokomi rengti verslo planus, planuoti ekonominės veiklos pajamas ir sąnaudas, rengti finansinių įsipareigojimų prognozes ir ataskaitas, apskaičiuoti verslo plano rodiklius. Mokymų metu taip pat buvo analizuojama verslo aplinka Lietuvoje ir užsienyje, verslo plėtros galimybės, NVO finansinio savarankiškumo galimybės, taip pat buvo gilinamasi į vietos projektų finansavimo sąlygas: kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams, projektams, norint teikti vietos projektus, bei kita naudinga informacija potencialiems pareiškėjams.

 

 

Partneriai