Varėnos krašto vietos veiklos grupės posėdyje dalyvavo 9 iš 11 tarybos narių. Posėdžio metu buvo pritarta Varėnos krašto vietos veiklos grupės metinei veiklos programai, kurią bus siūloma patvirtinti Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime jau š.m. balandžio 12 dieną. Taryba posėdžio metu taip pat patvirtino ir Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, aptarė nario mokesčio mokėjimo tvarką,  nusprendė inicijuoti tarybos darbo reglamento keitimą. 

Partneriai