Informuojame apie jau paskelbtą naujos BENDRUOMENIŲ RĖMIMO savivaldybėse programos aprašą.

Visa medžiaga čia: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aiskesne-bendruomenines-veiklos-remimo-tvarka

 Aprašas čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/121961b063d411e8acbae39398545bed

Partneriai