Informuojame, kad 2018 m. liepos 18 d., 14.00 val., Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, šaukiamas visuotinis Varėnos krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Siekdami užtikrinti kvorumą maloniai primename, kad, vadovaujantis Varėnos krašto vietos veiklos grupės įstatų 31.7. punktu, kiekviena organizacija gali deleguoti savo atstovą, jeigu susirinkime negali dalyvauti tos organizacijos vadovas (pirmininkas). Kviečiame Jūsų organizacijos atstovą dalyvauti Susirinkime.

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  2. Dėl UAB „MEDORINTA“ prašymo priimti į Varėnos krašto vietos veiklos grupę.

Partneriai