Siekiant efektyvesnio VVG strategijų prioritetų, jose  numatytų tikslų ir priemonių įgyvendinimo, spalio 3 d. Varėnos krašto VVG darbuotojai apsilankė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje aptarti teritorinio bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo metu aptarta galima bendradarbiavimo rezultatų nauda Varėnos ir Elektrėnų savivaldybėms, pasikalbėta aktualiomis temomis, problemomis.

Taip pat pasikeista gerąja strategijų ir vietos projektų įgyvendinimo patirtimis.

Partneriai