Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas 2019 m. spalio 10 d. dalyvavo Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotoje strategijos viešinimo konferencijoje „LEADER vakar, šiandien ir rytoj“. Į renginį susirinko svečiai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Lenkijos vietos veiklos grupių tinklo, atstovai iš Lietuvos vietos veiklos grupių bei partneriai iš Lenkijos VVG Lider Pojiezerza.


Konferencijoje Kauno r. VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei planus. Žemės ūkio ministerijos ES reikalų koordinavimo grupės patarėja K. Indriošienė kalbėjo apie LEADER perspektyvas po 2020 metų. Lenkijos VVG tinklo pirmininkas Piotr Sadlocha pristatė LEADER įgyvendinimo patirtis bei laukiančius iššūkius Lenkijoje Toliau žodis buvo suteiktas Lenkijos VVG Lider Pojiezerza vicepirmininkui I. Kostka, kuris kalbėjo apie bendradarbiavimo projektus kaip vieną iš septynių pagrindinių „LEADER“ idėjos elementų.
LEADER ekspertų plenarinėje diskusijoje, kurioje dalyvavo Ilona Javičienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja, Kristina Indriošienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo ES paramos skyriaus vedėja, Virginija Liukpetrytė Nacionalinės mokėjimo agentūros LEADER priemonių skyriaus vedėja, Kristina Švedaitė-Damašė, Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno r. VVG pirmininkė, Piotr Sadłocha, Lenkijos VVG tinklo pirmininkas, Virginija Šetkienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Krzysztof Wiklak VVG “ Lider Pojezierza” pirmininkas, buvo aptarti svarbūs ateities LEADER klausimai: ar pavyks Lietuvoje supaprastinti ir modernizuoti KPP įgyvendinimo procesą, su kokiais iššūkiais susidurtų Vyriausybė, ministerijos, agentūros, VVG, jeigu būtų nuspręsta, jog daugiafondis LEADER galimas Lietuvoje, ar Lietuvos VVG pasirengusios Smart Villages (Sumaniems kaimams), ar bendruomenės pajėgios kurti darbo vietas, kaip sukurti vieningą bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo modelį skirtingoms šalims.
Svarbiausia konferencijos dalis buvo skirta darbui trijose grupėse. Pirmoji grupė, kurios moderatoriai buvo Erika Ribašauskienė ir Rimantas Čiūtas, diskutavo apie pagrindinius LEADER 2021-2027 m. periodo vietos plėtros strategijų prioritetus. Antroji grupė, kurios darbą moderavo Ilona Javičienė ir Ireneusz Kostka, dirbo LEADER 2021-2027 m. periodo vietos plėtros strategijų daugiafondiškumo galimybių klausimu. Trečioje grupėje, moderuojamoje Arvydo Veikšros vyko diskusija ar Miesto ir kaimo VVG yra labiau kolegos ar konkurentai.
Baigiamojoje konferencijos dalyje buvo pristatytos darbo grupių išvados, kurias trumpai apibendrinus galima reziumuoti taip – LEADER 2021-2027 m. periode tikrai išliks, valstybėms narėms suteikiama didesnė pasirinkimo laisvė, kaip įgyvendinti programą, Lietuvai konferencijos dalyviai rekomenduoja leisti VVG rengti temines vietos plėtros strategijas, kurios galėtų būti daugiafondės ar monofondės kiekvienos VVG sprendimu.

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija ir nuotraukos © 2019

 

 

Partneriai