Spalio 18 d. Raudondvaryje,  Kauno r. vyks Lietuvos kaimo parlamento IV sesija. Lietuvos kaimo parlamento tikslas – sutelkti Lietuvos kaimo balsą ir apsispręsti, kur link Lietuvos kaimas turi eiti, koks jis turi būti. Ketvirtojoje kaimo parlamento sesijoje keisimės patirtimi, idėjomis ir praktiškais patarimais kaip keliant gyvenimo kokybę, einant modernaus kaimo link, išsaugoti Lietuvos kaimui būdingą socialinę ir kultūrinę dvasią. Šiam darbui kaimo parlamentas suburs drauge bendruomenių, kaimo organizacijų, vietos ir nacionalinės valdžios atstovus.


LKP metu bus pristatoma Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa bei jos indėlis į Lietuvos kaimo gerovę, įgyvendinti projektai, aptariamos ateities programos, diskutuojama apie kylančias problemas įgyvendinant KPP projektus, gyvai pristatomi projektai, projektų metu sukurti produktai ar paslaugos. 
Svečiai iš kitų ES šalių KPP dalyviai, ELARD (Europos LEADER asociacija kaimo plėtrai) bei PREPARE (Partnerystė kaimo Europoje) atstovai pasidalins kitų Europos šalių patirtimis bei geraisiais pavyzdžiais.

Partneriai