2019 m. spalio 18 d. įvyko jau IV-oji Lietuvos kaimo parlamento sesija Raudondvaryje. Jame dalyvavo Varėnos krašto VVG primininkas Aldas Miečinskas ir Varėnos rajono bendruomenių atstovai Ilona Zalanskienė, Milda Balkuvienė, Danutė Blažulionienė.


Kaimo parlamento dalyviai, išklausė pranešimus apie:
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pasiekimus ir įžvalgas 2021-2027 metams
LR Žemės ūkio ministerijos bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemones skirtas Kaimo bendruomenių stiprinimui
LR Vidaus reikalų ministerijos regionų politiką Lietuvoje;
Latvijos patirtį įgyvendinant 2014-2020 m. LEADER programą, bendruomenes bei tinklaveiką
Sumanius kaimus (Smart villages)
Diskutavo ir dirbo grupėse: LEADER/BIVP programa, Sumanus kaimas - ar tai įmanoma Lietuvoje?, Bendruomeninis verslas # Socialinis verslas? Bendruomenių veiklos teisinis reguliavimas, Lietuvos kaimo vizija po 2030 m.
Visas iškeltas problemas bei pasiūlytus sprendimo būdus sudėjo į Lietuvos kaimo parlamento rezoliuciją.
Parlamento dalyviai ne tik dirbo, bet ir turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektais, sudalyvauti įvairiose edukacinėse programose bei pasimėgauti vakaro programa.

Partneriai