Informuojame apie įvairias galimybes gauti ES paramą verslui.

Šiuo metu patvirtintos taisyklės ES paramai priemonei „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ - veikiančių mažų (iki 50 darbuotojų) įmonių arba kaimo gyventojų/ūkininkų ne žemės ūkio veiklos plėtra kaimo vietovėse. Paraiškos bus renkamos 2019 m. lapkričio 04 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Detalesnė informacija: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2019-m/19774?tab=1

Taip pat tuo pačiu laikotarpiu bus renkamos ir paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ - parama ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėje pradėti, didžiausia galima paramos suma – 17,2 tūkst. Eur. 

Detalesnė informacija: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese-kai-verslo-plano-igyvendinimui-mokama-ismoka-2019-m/22256?tab=1

Kiti galiojantys kvietimai paramai gauti:

  1. Eksperimentas - MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra), MTEP infrastruktūra bei naujai sukurtų produktų ir technologijų sertifikavimas. Paraiškos pagal priemonę bus priimamos iki 2020 m. vasario 17 d. Detalesnė informacija http://lvpa.lt/lt/paraiskos/eksperimentas-nr.-1-ir-2-1015
  2. Expo Sertifikatas LT – parama planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimui, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus. Paraiškos pagal priemonę bus priimamos iki 2019 m. gruodžio 09 d. Detalesnė informacija http://lvpa.lt/lt/paraiskos/expo-sertifikatas-lt-nr.-3-989
  3. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programa - parama aplinkos apsaugos investiciniams projektams, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos apsaugos efektas. Paraiškos pagal priemonę priimamos iki 2019 m. lapkričio 15 d. Detalesnė informacija https://www.apva.lt/nacionalines-investicijos/lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondo-programa/projektai-kuriems-skirtas-finansavimas-pagal-laaif-programa/

 

Kiti numatomi kvietimai paramai 2019 m.:

> Dizainas LT - parama originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimui ar pakeitimui – 2019 m. gruodis.

> Atsinaujinantys energijos šaltiniai pramonei LT+ - atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančių energijos gamybos pajėgumų diegimas pramonės įmonėse - 2019 m. IV ketv.

> Eco-Inovacijos LT - aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų ir gamybos technologinių/aplinkosaugos auditų diegimas, ekologinis projektavimas - 2019 m. IV ketv.

Partneriai