Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d., 14 val., Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, šaukiamas visuotinis Varėnos krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Siekdami užtikrinti kvorumą maloniai primename, kad, vadovaujantis Varėnos krašto vietos veiklos grupės įstatų 31.7. punktu, kiekviena organizacija gali deleguoti savo atstovą, jeigu susirinkime negali dalyvauti tos organizacijos vadovas (pirmininkas). Kviečiame Jūsų organizacijos atstovą dalyvauti Susirinkime.

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto VVG tarybos narių rinkimo ir tvirtinimo; pranešėjas – VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  2. Dėl Varėnos krašto VVG metinės 2019/2020 m. veiklos programos tvirtinimo*; pranešėjas – VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  3. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimo; pranešėjas – VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  4. Dėl Varėnos krašto VVG narių priėmimo ir šalinimo; pranešėjas – VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  5. Dėl Varėnos krašto VVG nario mokesčio mokėjimo tvarkos projekto*; pranešėjas – VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  6. Einamieji klausimai.

* - metinė 2019/2020 m. veiklos programa.

* - mokesčio mokėjimo tvarkos projektas.

Varėnos krašto VVG strategijos keitimo projektas

Partneriai