2019 m. lapkričio 21 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu buvo renkamas naujas Tarybos narys, atstovaujantis vietinės valdžios sektorių.

Tarybos nario rinkimo prireikė po to, kai vietos valdžios sektoriui atstovaujantis Edvinas Grikšas paliko Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kaniavos seniūnijos seniūno pareigas. Siekiant išlaikyti VVG tarybos sektorių pusiausvyrą, buvo pasiūlyta Aivaro Batūros kandidatūra. Jaunas Varėnos miesto gyventojas, dirbantis Varėnos rajono savivaldybės teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju, vienbalsiai išrinktas Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos nariu.

Susirinkimo metu vienbalsiai patvirtinta Varėnos krašto VVG metinė 2019 veiklos programa, Varėnos krašto VVG strategijos keitimai ir Varėnos krašto VVG nario stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos projektas. Taip pat, atsižvelgiant į VVG narių pateiktus prašymus, iš VVG narių sąrašo pašalinti keletas NVO organizacijų ir verslo atstovų.

Detaliau su visuotinio narių susirinkimo protokolu galima susipažinti atidarius nuorodą http://www.varenosvvg.lt/teises-aktai/visuotiniu-susirinkimu-posedziu-protokolai

 

 

 

Partneriai