Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ prioriteto Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS KAIME SKATINIMAS“ priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 10 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:

Partneriai