1. Parama skirta pagal VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2:

1.1. MB „Ryt rytas“, vietos projektas „Inovatyvių saviugdos užsiėmimų teikimas ir turizmo skatinimas Varėnos rajone“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-4-2018).

Už skirtą paramą planuojama atlikti kapitalinį pastato remontą (Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Puvočių k.) jį atnaujinant ir pritaikant inovatyviems saviugdos užsiėmimams. Įgyvendinus projektą bus vykdomos veiklos: meditacijos užsiėmimai, sporto/mankštos pratimai, jogos (ir panašaus pobūdžio/sporto tipo) užsiėmimai, mitybos konsultacijos, moterų ratai, gongų maudynės, sveikos gyvensenos seminarai, įvairios dirbtuvės (mandalų piešimas, sapnų gaudyklių gamyba ir t.t.), kita veikla bendrai suprantama kaip retritas. Tai pat bus sukurta 1 darbo vietą kaimiškoje teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 31 d.

Projekto paramos suma 49 580,00 Eur.

1.2. Mindaugui Žemaičiui, vietos projektas „Mindaugo Žemaičio autoremonto dirbtuvių įkūrimas“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-2-2018).

Už skirtą paramą numatoma rekonstruoti  M. Žemaičiui priklausantį garažą (Dzūkų g.1, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav.) jį praplečiant, atnaujinant ir pritaikant autoremonto paslaugoms. Įgyvendinus projektą bus teikiamos autoremonto paslaugas ne tik Valkininkų ir Jakėnų seniūnijų gyventojams, bet ir pravažiuojantiems automobilių savininkams, VUL Santaros klinikų sanatorijoje besigydančių pacientų lankytojams bei turistams. Projektu bus sukurta 1 darbo vieta 2 šeimos nariams.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. vasario 28 d..

Projekto paramos suma 25 352,00 Eur.

2. Parama skirta pagal VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4:

2.1. UAB „Ecoberries“, vietos projektas „UAB „Ecoberries“ verslo plėtra“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-5-2018).

Už skirtą paramą numatoma rekonstruoti dalį sandėlio patalpų (Spenglos g.8, Naujųjų Valkininkų k. Varėnos r. sav.), pritaikant jas užšaldytos produkcijos sandėliavimui. Sandėliavimo patalpoje ir kompresorinėje bus įrengta šaldymo įranga. Paruoštose patalpose bus sandėliuojama iki 300 t užšaldytos produkcijos.   Projekto metu bus sukurta 1 darbo vieta kaimiškoje teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. kovo 30 d.

Projekto paramos suma 48 730,00 Eur.

 2.2. Birutei Stepankevičienei, vietos projektas „Aktyvaus poilsio paslaugų sukūrimas kaimo turizmo sodyboje „Dzūkijos perlas“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-6-2018)

Už skirtą paramą planuojama įrengti universalią lauko sporto aikštelę (464 m2) ir šalia apgyvendinimo paslaugų pradėti teikti aktyvaus poilsio paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta 1 darbo vieta (2 darbo vietos po 1 etatą 6 mėnesių sezonui per metus) kaimiškoje teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d.

Projekto paramos suma 27 859,00 Eur.

Nuotrauka netrukus..

2.3. Danutei Bendaravičienei, vietos projektas “Danutės Bendaravičienės kaimo turizmo paslaugų plėtra“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-7-2018).

 Už skirtą paramą numatoma pastatyti ir įrengti sportinio ir rekreacinio švietimo, turizmo paslaugoms pritaikytą pastatą (Vergakiemio k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav.), sukurti tinkamą infrastruktūrą turizmo plėtrai, gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą  atostogų metu,   teikti ir plėtoti edukacines sporto - irklavimo, žvejybos, gamtos pažinimo, tradicinių dzūkų amatų ir vandens turizmo paslaugas ilgesnį laiką pasiliekantiems lankytojams.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 31 d.

Projekto paramos suma 49 580,00 Eur.

Visi šie verslo projektai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei pareiškėjų skolintomis ir/arba nuosavomis piniginėmis lėšomis.

 

Partneriai