Vasario 3 ir 19 d. (Kvietimų Nr. 6 ir Nr. 9 terminai buvo pratęsti) baigėsi terminai teikti vietos projektų paraiškas kvietimams Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Viso sulaukėme keturių paraiškų. Daugiausia pateikta vietos projekto paraiškų pagal kvietimą Nr.6, kurie finansuojami pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016-2023 metams (toliau - VPS) priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Pagal šią priemonę pateiktos dvi paraiškos, kurias įgyvendinant kaimo bendruomenė planuoja suremontuoti viešąją kaimo pirtį ir ją pritaikyti bendruomenės poreikiams, o kita paraiška viešoji įstaiga įkurs aktyvaus laisvalaikio praleidimui skirtą pabėgimo kambarį. Abu projektai bus įgyvendinti siekiant sukurti darbo vietas kaimiškoje vietovėje.

Kvietime teikti vietos projektus Nr. 9, finansuojamus pagal VPS priemonę „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8), pateikta viena paraiška, kurioje bendruomenė numato turimas patalpas pritaikyti socialinėms paslaugoms ir jų plėtrai.

Kvietime teikti vietos projektus Nr. 10, finansuojamus pagal VPS priemonę „Parama vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-9), taip pat pateikta viena paraiška. Projekto metu Varėnos rajono mokykloje bus išplėtotos neformaliojo švietimo (popamokinių) veiklų spektras skatinant vaikų ir jaunimo užimtumą.

Kvietimuose teikti vietos projektus Nr. 5, 7, 8 paraiškų negauta. Prasidėjo gautų paraiškų vertinimas.

Partneriai