2020 m. kovo 13 d. įvyko Varėnos krašto VVG tarybos ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.

Varėnos krašto VVG tarybos metu nutarta:

1. Patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS  priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) vietos projektams teikti;

1.2.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams teikti; 

  

 

 

Varėnos krašto VVG Vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo dėstomoji dalis Nr.1

 

Partneriai