2020 m. kovo 13 d. įvyko Varėnos krašto VVG tarybos ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.

Varėnos krašto VVG tarybos metu nutarta:

1. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 finansavimo salygų aprašų ir kitų susijusių dokumentų tvirtinimas:

1.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS  priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5) vietos projektams teikti;

1.2.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams teikti; 

1.2.2. pratęsti kvietimo Nr.11 paraiškų rinkimo terminą iki 2020 m. balandžio 30 d., 15 val.

2.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS priemonę „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7 vietos projektams teikti;

2.2. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS priemonę „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) vietos projektams teikti;

2.3.1. patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą ir kitus susijusius dokumentus pagal VPS priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) vietos projektams teikti;

2.3.2. paskelbti bendrą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 11 pagal VPS priemones: „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“, „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“, „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“, „Parama socialinės veiklos skatinimui“, „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“.

Varėnos krašto VVG Vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo dėstomoji dalis Nr.1

 

 

 

 

Partneriai