Gegužės 12 d. vyko nuotolinis susirinkimas su Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo ir VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, kuri pateikė daug aktualios informacijos dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, ateinančio periodo ir kt.

Varėnos krašto VVG, Druskininkų VVG, Dzūkijos VVG ir Alytaus r. VVG atstovai dalinosi VPS įgyvendinimo eiga, aktualiais klausimais, vyko diskusijos dėl tarpteritorinio projekto idėjų vystymo.
Šis susitikimas buvo numatytas Varėnoje, tačiau dėl esamos situacijos LT teritorijoje dėl COVID-19 viruso, teko bendrauti virtualioje erdvėje. Buvo malonu visus girdėti ir matyti!

 

 

 

 

 

Partneriai