Varėnos krašto VVG administracija dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio konsultacijoje Žemės ūkio ministerijoje, kurios metu buvo suteiktos rekomendacijos rengiant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016-2023 metams (toliau – VPS) įgyvendinimo veiksmų planą ir aptarti galimi pakeitimai, kurie paspartintų VPS įgyvendinimą ir padėtų pasiekti geresnių rezultatų Varėnos rajone.

Konsultacijoje dalyvavo Ilona Javičienė – ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, Monika Barnackienė - ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Virginija Liukpetrytė – NMA KPŽPD LEADER priemonių skyriaus vedėja, Jovita Stelmokaitienė – NMA KPŽPD LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė ir Varėnos krašto VVG administracijos darbuotojai.

 

Partneriai