2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienį) 14 val. šaukiamas Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Vieta - Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; pranešėjas - Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  2. Dėl Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; pranešėjai – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas, Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė. 
  3. Dėl Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo; pranešėja - revizijos komisijos pirmininkė Aldutė Jankauskienė.
  4. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos programos tvirtinimo; pranešėjas -  Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  5. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  6. Dėl Varėnos krašto VVG įstatų keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas.
  7. Kiti klausimai.

Esant poreikiui, darbotvarkė gali būti papildyta.

Varėnos krašto VVG informacija
Nuotraukoje - akimirka iš praėjusio visuotinio narių susirinkimo, kuris vyko 2019 m. lapkričio 21 d. 

 

Partneriai