Žilinų kaimo  bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Jaukiai ir patogiai“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2020 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 3368,49 eurų. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 11 proc. prie projekto lėšų prisidėjo Varėnos rajono savivaldybė. Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslai:

1.Turėti patrauklią, funkcionalią, jaukią erdvę įvairaus amžiaus bendruomenės narių  poreikiams tenkinti.

  1. Puoselėti kaimo etno kultūrinį paveldą, populiarinti kulinarinio paveldo tradicijas interpretuojant krašto kulinarinio paveldo praeitį ir dabartį, įtraukiant kaimo gyventojų užimtumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą.
  2. Stiprinti bendruomenės materialinę bazę.

Uždaviniai:

  1. Įsigyti buitinės technikos : šaldytuvą, kavos ir arbatos perkolatorių, indaplovę, virtuvinį kombainą, mikrobangų krosnelę.
  2. Įsigyti nešiojamą kompiuterį.
  3. Įsigyti ( įskaitant montavimą) kondicionierių-šildytuvą.
  4. Įsigyti 5 stalus .

Žilinų kaimo bendruomenė yra aktyvi ir vykdo labai įvairias veiklas: organizuoja edukacijas, mokymus, akcijas, talkas, šventes , muges, parodas, valstybinių švenčių minėjimus  ir t. t. Veikloms organizuoti  turėjome silpną materialinę bazę, kurią šiuo projektu ir siekėme sustiprinti. Projektas  įgyvendintas Žilinų bendruomenės namuose.

 Buitinė technika ir stalai  reikalingi edukacijų, mugių , švenčių organizavimui, verslumo skatinimui ir kitai bendruomenės organizuojamai ir inicijuojamai veiklai vykdyti .

Kompiuterio bendruomenė neturi, o jis reikalingas projektų rašymui, dokumentų ir nuotraukų kaupimui, renginių organizavimui, edukacijų ir mokymų vedimui.

Bendruomenės narių bendru sutarimu buvo nutarta spręsti bendruomenės namų šildymo (žiemos metu) ir vėsinimo (vasaros metu) problemas. Šiuo metu bendruomenės namai yra šildomi atskirais elektriniais šildytuvais, kurie yra neefektyvūs , o vasaros laiku patalpose tvanku. Dėl šių priežasčių patalpose nuolat drėgna ir nejauku.   Pats efektyviausias ir priimtiniausias būdas išspręsti šias problemas- buvo įrengti patalpose oro kondicionierių. Oro kondicionieriai yra gana efektyvūs (turi tiesioginės įtakos fizinei žmogaus būklei) bei funkcionalūs ( patalpų vėdinimas, šildymas, vėsinimas).

Įgyvendindama projektą, bendruomenė nesiekė jokių privačių interesų tenkinimo, teikiamas projektas negeneravo jokių pajamų ir buvo pelno nesiekiantis. Žilinų bendruomenė vykdė visuomeninę naudą teikiančią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, kadangi bendruomenės namai veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse ir jo veiklos tikslai yra  spręsti kaimo socialines ir  laisvalaikio, užimtumo  problemas, spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas, organizuoti kultūros, švietimo bei kitus įvairius renginius, propaguoti pilietiškumo nuostatas.

 

Žilinų kaimo  bendruomenės  informacija

Partneriai