Rugsėjo 16 d. įvyko Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Varėnos krašto VVG metinės veiklos, metinės finansinės atskaitomybės, revizijos komisijos ataskaitos, metinė veiklos programa, pritarta Varėnos krašto VVG strategijos ir įstatų keitimams.

Detaliau susipažinti su visuotinio narių susirinkimo protokolu galima paspaudus šią nuorodą: 

http://www.varenosvvg.lt/teises-aktai/visuotiniu-susirinkimu-posedziu-protokolai

Keletas akimirkų iš įvykusio Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimo

Partneriai