Praėjusį mėnesį buvo užbaigtas visų Lietuvos vietos veiklos grupių (toliau – VVG) strategijų įgyvendinimo vertinimas, kurio metu Varėnos krašto VVG buvo įvertinta teigiamai ir jai buvo skirtas užšaldytas VPS lėšų rezervas.

      Šiuo metu Varėnos krašto VVG turi 21 NMA PAK patvirtintą vietos projekto paraišką ir yra gavusi dar 10 vietos projektų paraiškų, kurių pridėtinės vertės ir kokybės vertinimas yra baigtas, o VPS įgyvendinimas siekia 56 proc. Pažymėtina, kad VPS iš viso numtytas įgyvendinti vietos projektų skaičius yra 39. VPS taip pat buvo numatyta sukurti 23 darbo vietas, pagal įgyvendinamus projektus, pagal gautas ir įvertintas vietos projektų paraiškas bus sukurta 19,75 darbo vietų, tai sudaro 86 proc. strategijoje numatyto tikslo. 

      Pagal visas Varėnos krašto VVG VPS numatytas priemones kvietimai teikti vietos projektus buvo paskelbti, deja paraiškų nėra gauta pagal dvi priemones nors jos ir buvo skelbtos ne vieną kartą. Reaguojant į šių priemonių neatitikimą esamiems rajono gyventojų/įmonių/ organizacijų poreikiams, buvo inicijuotas 2020 m. rugsėjo mėn. 16 d. Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintas VPS keitimas, pritaikant nepaklausias priemones pagal Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojų poreikius.

    Nors karantino ribojimai sukuria daug papildomų kliūčių tęsti sėkmingą VPS įgyvendinimą, tačiau Varėnos VVG administracija džiaugiasi, kad pavyksta sparčiai įgyvendinti strategijoje numatytus tikslus.

 

 

Partneriai