Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 30 d., 14 val., Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, šaukiamas visuotinis Varėnos krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Siekdami užtikrinti kvorumą maloniai primename, kad, vadovaujantis Varėnos krašto vietos veiklos grupės įstatų 31.7. punktu, kiekviena organizacija gali raštu deleguoti savo atstovą, jeigu susirinkime negali dalyvauti tos organizacijos vadovas (pirmininkas).

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; pranešėjas - Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  2. Dėl Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; pranešėjai – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas, Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė;
  3. Dėl Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo; pranešėja - Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė;
  4. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos programos tvirtinimo; pranešėjas -  Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  5. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  6. Dėl Varėnos krašto VVG įstatų keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  7. Naujų narių priėmimas;
  8. Kiti klausimai.

Susirinkimo dalyviams privaloma turėti galimybių pasą.

Partneriai