Krokšlio kaimo bendruomenė nuolat siekia puoselėti kaimo kultūrinį savitumą ir tradicijų saugojimą, didelį dėmesį skiria tradicijų perdavimo krašto jaunimui bei išeiviams skatinimui.

 

Šiemet krokšliškiai ėmėsi iniciatyvos įtraukti vietos gyventojus bei išeivius į kaimo aplinkos tvarkymą. Rugpjūčio 14-15 dienomis buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vietos gyventojai ir išeiviai atnaujino lieptelį šalia Juodojo ežerėlio,  tvarkė ir perdažė Baublio teritoriją. Kūrybines dirbtuves vainikavo kaimo pradžioje pastatytas naujas kryžius, kurio autorius yra menininkas-moderatorius Antanas Česnulis. Naują kryžių statė visa kūrybinė bendruomenės komanda. Šio kryžiaus pastatymas krokšliškiams ypatingai svarbus, nes jis pakeitė daugybę metų stovėjusį sena kaimo kryžių.

Kaime organizuota iniciatyva „Krokšlio autentiškumas“. Kaimo senoliai buvo skatinami prisiminti senąsias tradicijas, papasakoti apie kaimo buitį, senovinius pastatus ir daiktus, parodyti nuotraukas, pademonstruoti papročius. Iniciatyvos metu senoliai noriai dalinosi savo prisiminimais su krašto išeiviais ir jų vaikais. Tikimasi, kad su savanorių pagalba šie prisiminimai nuguls į Krokšlio kaimo filmą, kuris bus pristatytas krokšliškiams ateinančią vasarą.

Šios kaimo savitumą ir tradicijas puoselėjančios veiklos yra projekto „Mažas kaimas – didelis lietuviškumo dvasia“ dalis. Projektas startavo liepos mėn., jo pabaigą vainikuos baigiamasis kaimo renginys -  bus organizuojama tradicinė Krokšlio kaimo šventė, skirta S. Dariaus ir S. Girėno atminimui pagerbti ir tradicijoms puoselėti. 

Projektu bendruomenė siekia Krokšlio kaimo lietuviškumo dvasią išsaugoti kaimo gyventojų vaikų ir anūkų širdyse, norima, kad apie kaimo istoriją, jo žmones, sužinotų ateinančios kartos. Kaimo gyventojai sensta, todėl labai svarbu paskatinti juos pasidalinti savo prisiminimais apie kaimo gyvenimą bei apie kaimo tradicijas. Norima stiprinti ryšį tarp kartų, puoselėti bendruomeniškumą, kultūros pažinimą.

Krokšlio kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Jazepčikas džiaugiasi, kad krokšliškiai myli savo gimtą kaimą ne tik žodžiais, bet ir darbais - ypač aktyviai prisideda prie kaimo gražinimo darbų, kaimo istorinių akimirkų išsaugojimo. Liepos mėn. visus krokšliškius ir išeivius pirmininkas kviečia atvažiuoti į kaimą ir kartu švęsti tradicinę Krokšlio kaimo šventę.

Projektas „Mažas kaimas – didelis lietuviškumo dvasia“ finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Varėnos r. savivaldybės lėšomis pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2016–2023 metams.

Partneriai