Projektas įgyvendindinamas pagal VPS priemonę  „Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“

Žilinų kaimo bendruomenė, norėdama paminėti Žilinų mokyklos įkūrimo 100-metį, nuo 2021 m. rugsėjo iki 2022 m birželio ( tiek kiek trunka mokslo metai) savo bendruomenės tradicinius  renginius skyrė šiai progai paminėti. Visi bendruomenės nariai yra glaudžiai susiję su mokykla: kas patys mokėsi mokykloje, kieno mokėsi vaikai, o dabar mokosi anūkai. Mokykla- visada buvo ne tik mokslo, bet ir kultūros židinys.

Žilinų bendruomenė  projektu ,,Šimtmetis“  skatino gyventojų užimtumą, didino aktyvumą ir įtraukė bendruomenę į bendras veiklas. Pagrindinė projekto siekiamybė mūsų  kaimo tradicijų išsaugojimas, kultūrinio paveldo ir amatų puoselėjimas, kartų bendradarbiavimas, jaunimo ir vaikų įtraukimas į bendras veiklas. Sudarėme sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai įsitraukiant ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Skatinome vaikų ir jaunimo kultūrą, užimtumą, kūrybiškumą, bendravimą, mokėjimą būti komandoje, verslumą, didinome kultūrinės saviraiškos galimybes. Labai svarbus šio projekto uždavinys yra skatinti kartų bendravimą, nevyriausybinių organizacijų  ir valstybinių įstaigų bendradarbiavimą, jaunimo ir vaikų iniciatyvas.

Pagrindiniai vietos projekto uždavininiai buvo suorganizuoti 6 tradicinių renginių ciklą :

  1. Kūrybines dirbtuves;
  2. Edukacinį renginį- koncertą ,,Gėlių džiazas.Sėkmės istorijos“;
  3. Renginį – spektakliuką ,,Kalėdinis stebuklas“;
  4. Keramikos edukaciją- puodeliavimas su Nomeda ,, Aš galiu !“;
  5. Viktoriną- koncertą ,,Ir gražus gi kraštas mūs gimtasis“;
  6. Tradicinę kaimo šventę ,,Mes esam dzūkai“.

Projekto dėka taip pat buvo įsigyta 50 vnt. keramikinių varpelių su užrašu ,,100“ ir 30   vnt  keramikos dirbinių (suvenyrų)

Šiam  projektui įgyvendinti buvo skirta 6 689,00 € dydžio parama  su 95 % paramos intensyvumu.

2021 m. rugpjūčio paskutinė savaitė- kūrybinės dirbtuvės. Šios veiklos eigoje kartu su profesionaliu meniniku, dizaino specialistu buvo  tapomas piešinys ant sienos. Į šią veiklą buvo įtraukti daugiau kaip 50 bendruomenės narių , kurie dalyvauvo  ruošiant eskizą, dalyvavo kūrybinių dirtuvių užsiėmimuose. Kūrybinių dirbtuvių programos paskirtis- atskleisti žmogaus  kūrybinius sugebėjimus, padėti jiems atrasti save šiuolaikiniame konkurencingame profesijų pasaulyje. Puoselėdami menines tradicijas ypač jaunimas ir vaikai turėjo galimybę  tobulėti, spręsti  iškilusias problemas, bandyti  naujas idėjas, mokytis save suvokti kaip tautos atstovą. Programos dalyviai įgijo meninių žinių , supratimą, kas yra gatvės menas ir kaip jo pagalba galima išreikšti save.

Rugpjūčio 23, 24, 27, 30, 31 d. vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo išpiešta Žilinų kultūros centro  pastato siena. Kūrybinių dirbtuvių metu virė karštos diskusijos, kokį piešinį pasirinkti, koks geriausiai tiktų prie kuriamo bendruomenės parko aplinkos. Kartu su profesionaliais menininkais Žygimantu Amelynu ir Gediminu Ivankevičiumi buvo piešiami eskizai. Piešiniui buvo pasirinkta tautodailininkės iš Trakų Ryšardos Kozubovskajos  karpinys. Šis piešinys yra dar vienas būdas, kaip bendrauti, skleisti žinią apie save, puošti ir gražinti aplinką, atkreipti dėmesį per meno priemones, atgaivinti viešąją erdvę. Šis piešinys, bendruomenės narių pastangomis, naktį yra apšviečiamas ir yra puikus reginys bei bendruomenės simbolis.

Taip pat I etapo metu buvo įsigyta 50 vnt keramikinių varpelių su užrašu ,,100“ ir 30   vnt  keramikos dirbinių ( suvenyrų)

II etapo metu vyko gražūs tradiciniai renginiai.

2021 m. spalio 16 d. vyko renginys- koncertas ,,Gėlių džiazas. Sėkmės istorijos“, kurio metu gražų koncertą bendruomenei dovanojo A. ir G. Arbačiauskai, bei E. ir R. Kašėtos.

2021 m. gruodžio 17 d. vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, kurioje viešąsias erdves puošė bendruomenės nariai, seniūnijos darbuotojai ir Žilinų mokyklos mokiniai su savo mokytojais. Po to visi žiūrėjo muziklą visai šeimai  ,,Stebuklingos Senelio rogės“. Kalėdų Senelis visus apdalino saldžiomis dovanėlėmis.

2022 m. kovo 11 d. vyko tradicinė viktorina – koncertas ,,Ir gražus gi kraštas mūs gimtasis“. Viktorinoje dalyvavo komandos iš Žilinų, Valkininkų, Krivilių, Naujųjų Valkininkų, Kareivonių, Puodžių bendruomenių. Po smagių užduočių, koncertinę programą atliko Anatolijus Oleinik. Visi dalyviai gavo prisiminimui po keramikinį varpelį.

2022 m. gegužės 5 d. Motinos dienai skirtas renginys ,,Aš galiu“ ,  keramikos edukacija- puodeliavimas su keramike Nomeda Marčėnaite.

Nomeda Marčėnaitė:

"Drąsiai galiu pasakyti, kad atėjusios į porcelianinių puodelių dekoravimo užsiėmimą, namo parsinešite unikalų, savo rankų darbo puodelį. Ir, tarsi, tuo jau turėtų būti viskas pasakyta. Bet čia tik fasadinė dalis, po kuria slypi kelionė į save. O toje kelionėje, lyg Alisa stebuklų šalyje, susitiksite fantaziją, kūrybingumą, svajones, save mažą ir drąsią, susidraugausite su savo mūzomis. Po šio karto vis norėsite pakartoti nuotykį ir vedlio jau nebereikės.

Kviečiu Jus, Mielosios, į pasimatymą. Kuomet visas laikas bus skirtas gražiems ir jaukiems dalykams, smagioms kalboms ir prasmingai veiklai. Namo parsinešite nuostabaus grožio Jūsų dekoruotus puodelius ir šeiminykščiai galės tik nujausti kokia graži buvo Jūsų dvasinė kelionė į savo pačių vidines menininkes. Pasižadu palaikyti kiekvieną prisibijančią, netikinčia savo gebėjimais, kol neliks nė vienos abejojančios moteriška kūrybine galia.

Iki pasimatymo!"

Nomeda

Renginio metu visi dalyviai klausėsi Nomedos ir dekoravo porcelianinius puodelius.

Ir paskutinis projekto renginys buvo tradicinė kaimo šventė ,,Mes esam dzūkai“, kuri vyko 25- ąjį kartą. Šventės metu vyko sportinės varžybos vaikams ir jaunimui, buvo teikiamos nominacijos ir suvenyrai už gražius bei prasmingus darbus savo bendruomenei, koncertavo Žilinų, Kareivonių , Sarapyniškių, Puodžių, Dusmenų meno mėgėjų kolektyvai. Ansamblis ,,Jonis“ atliko puikią koncertinę programą. Šventė baigėsi bendra vakarone.

Projekto ,,Šimtmetis“ dėka renginiai buvo įdomūs, kokybiški ir profesionalūs. Projekto veiklos pateisino visus bendruomenės narių lūkesčius.

Žilinų kaimo bendruomenės informacija

 

Partneriai