Varėnos krašto vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2024–2029 m., kuria bus siekiama stiprinti Varėnos rajono kaimiškąsias vietoves remiantis vietos stiprybėmis ir pranašumais bei atliepti svarbiausius gyventojų poreikius.
Analizuojant Varėnos rajono (be Varėnos miesto) socio-ekonominę, kultūros ir aplinkosaugos situaciją, atliekamas gyventojų ir organizacijų nuomonės tyrimas – anoniminė apklausa. Jūsų nuomonė labai svarbi formuojant pagrindines kaimiškų vietovių plėtros kryptis, kurios bus įgyvendinamos per vietos organizacijų ir įstaigų, verslo ir ūkio subjektų vykdomus projektus, tad prašome atvirai ir nuoširdžiai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.
Nuorodos į apklausas:
Organizacijoms (NVO, verslas, viešasis sektorius, kita) - https://forms.gle/ubJ54YVMki7StgDXA

Partneriai