Rengiant vietos plėtros strategiją 2024–2029 m., kuria siekiama stiprinti Varėnos rajono kaimiškąsias vietoves remiantis vietos stiprybėmis ir pranašumais bei atliepti svarbiausius gyventojų poreikius, organizuojame susitikimus su vietos gyventojais, NVO, viešojo sektoriaus, verslo atstovais.

 


 
2023-05-29 pakartotinis visuotinis susirinkimas Varėnos krašto VVG narių susirinkimas, 16:00 val., J.Basanavičiaus g. 9, Varėnoje, Švietimo centro patalpose. 
 
2023-05-19 visuotinis susirinkimas Varėnos krašto VVG narių susirinkimas, 16:00 val., J.Basanavičiaus g. 9, Varėnoje, Švietimo centro patalpose.
 
2023-04-26, 15:00 val., planuojamas nuotolinis susitikimas su Varėnos krašto vietos veiklos grupės valdybos nariais, nariais (NVO, vietos valdžios ir verslo sektorius), vietos gyventojais, konsultantais, rengiančiais strategiją ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija;
Nuoroda į susitikimą:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a11773c791ddb4d4a9b2707e063dfa5b4%40thread.tacv2/1681821982844?context=%7b%22Tid%22%3a%22b50c9e36-97d9-477b-899e-4a32c2366a12%22%2c%22Oid%22%3a%22174db02a-1139-4542-8948-dfd19cbc398a%22%7d
 
2023-04-12, 17:30 val., J.Basanavičiaus g. 9, Varėnoje, Varėnos krašto vietos veiklos grupės patalpose planuojamas susitikimas su Varėnos krašto vietos veiklos grupės valdybos nariais, nariais (NVO, vietos valdžios ir verslo sektorius), vietos gyventojais ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija;
 
2023-03-22 - įvyko susitikimas su Varėnos krašto vietos veiklos grupės valdybos nariais, nariais (NVO, vietos valdžios ir verslo sektorius) konsultantais ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija;
 
2023-03-16 - įvyko nuotolinis susirinkimas su Varėnos krašto vietos veiklos grupės valdybos nariais,  konsultantais ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija;
 
2023-01-09 - įvyko susitikimas su Varėnos krašto vietos veiklos grupės valdybos nariais, konsultantais ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija;
 
Primename, kad šiuo metu tai taip pat yra atliekamas gyventojų ir organizacijų nuomonės tyrimas – anoniminė apklausa. Jūsų nuomonė labai svarbi formuojant pagrindines kaimiškų vietovių plėtros kryptis, kurios bus įgyvendinamos per vietos organizacijų ir įstaigų, verslo ir ūkio subjektų vykdomus projektus, tad prašome atvirai ir nuoširdžiai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.
Nuorodos į apklausas:
Organizacijoms (NVO, verslas, viešasis sektorius, kita) - https://forms.gle/ubJ54YVMki7StgDXA

Partneriai