Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.
 
Galimi pareiškėjai:
 
Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių.
Daugiau informacijos :
 

Partneriai