Kvietimo tekstas     

             1VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

Aktualūs dokumentai:

 

Partneriai