Naujienos

Šių metų sausio 19 d. (ketvirtadienį), 14 val., Varėnos kultūros centro konferencijų salėje (2-me aukšte), vyks Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas. Visus kviečiame dalyvauti!

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Merkinės jaunimo futbolo klubo „Merkinė“ prašymo išbraukti iš VVG narių;
  2. Dėl Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos pristatymo;
  3. Dėl Varėnos rajono savivaldybės deleguotų atstovų į Varėnos krašto VVG tarybą tvirtinimo;
  4. Dėl Varėnos krašto VVG įstatų keitimo;
  5. Kiti klausimai.

Nuo š. m. rugsėjo mėnesio yra rengiami ir derinami su Nacionaline mokėjimų agentūra šie finansavimo sąlygų aprašai:

  1. VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama kaimo kultūros paveldo išsaugojimui ir tvarkymui“ Nr. LEADER-19.2-7.6. Parama skirta kaimo vietovėse esančių kultūros paveldo objektų, įtrauktų į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos patvirtintą Nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą išsaugojimui, tvarkymui, atnaujinimui. Remiamos investicijos yra susijusios su kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymu bendruomeniniams (viešiesiems) poreikiams tenkinti ir jų tvarkyba (viešųjų erdvių, aikščių, skulptūrų, paminklų, piliakalnių, religinių objektų išsaugojimas, atnaujinimas, tvarkymas).

Gruodžio 12 d. VVG pirmininkas Povilas Saulevičius ir taryba dalyvavo susitikime su Varėnos rajono savivaldybės meru Algiu Kašėta. Susitikimo metu buvo aptartas praėjęs strategijos laikotarpis bei įššūkiai, su kuriais VVG susidūrė, įgyvendindama savo strategiją. Pirmininkas pristatė planuojamus VVG projektus ir kitas veiklas  2018 metais, kalbėjosi su meru ir kitais tarybos nariais apie rajono savivaldybės svarbą ir galimybes prisidėti prie VVG VPS įgyvendinimo.

Spalio 24 d. Varėnos vietos veiklos grupės pirmininkas  Povilas Saulevičius dalyvavo  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje,  kurio metu buvo svarstomas programos ir atrankos kriterijų keitimas.

Š. m. rugsėjo 13-14 dienomis Varėnos krašto vietos veiklos grupės atstovai - pirmininkas Povilas Saulevičius ir viešųjų ryšių specialistė Živilė Babravičė dalyvavo tarptautinėje bendradarbiavimo konferencijoje ,,Tinklaveika veikia!“ Renginį organizavo Lietuvos kaimo tinklas, bendradarbiaudamas su VVG tinklu, LEADER programos ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių iš 13 skirtingų valstybių, taigi VVG atstovai turėjo galimybę pasisemti įvairios patirties, įgyti naujų žinių ir atrasti naujų partnerių, su kuriais ateityje būtų galima įgyvendinti tarptautinius projektus.

Pokategorės

Partneriai