Naujienos

Šiemet, gruodžio 19 d., pirmą kartą Varėnos krašto vietos veiklos grupės darbuotojai pakvietė bendruomenės atstovus, tarybos narius ir draugus į bendruomenišką pasibuvimo vakarą „Pabūkime kartu“, kuris vyko Dargužių amatų centre.

Valkininkų bendruomenė, kartu su Varėnos savivaldybės sveikatos biuru, Valkininkų bendruomenės namuose vykdė sveikatingumo programą “Kartu- mes jėga“, taip pat pristatė tokiu pačiu pavadinimu įgyvendintą projektą, kurį finansavo Lietuvos Respublikos  Žemės ūkio ministerija ir Varėnos rajono savivaldybė. Projektas buvo skirtas bendruomenės materialinei bazei stiprinti ir remti.

2018 m. liepos 18 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 balso teisę turintys nariai. Visuotinio narių susirinkimo metu buvo renkamas naujas Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas trejų metų kadencijai. Užimti šį postą buvo iškelti keturi kandidatai: Žilinų kaimo bendruomenės narys Aldas Miečinskas, Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Alvydas Valeiša, Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės narė Regina Baltikauskienė ir automobilių sporto klubo „Autoakimirka“ narys Povilas Saulevičius. Alvydas Valeiša ir Regina Baltikauskienė atsisakė kandidatuoti į Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko pareigas.

Likus dviems kandidatams į Varėnos krašto VVG pirmininko pareigas po jų ir kitų VVG narių pasisakymų vyko slaptas balsavimas.  Balsavime dalyvavo visi susirinkę balso tesię turintys VVG.nariai.
Už Povilą Saulevičių balsavo 23 VVG nariai, už Aldą Miečinską – 19 narių, sugadintų balsavimo biuletenių nebuvo. Naujuoju Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininku antrai kadencijai išrinktas Povilas Saulevičius.

Pirmininkas, linkėdamas ir toliau visiems būti aktyviais, padėkojo už pasitikėjimą.

Š.m. kovo 15 ir 22 dienomis bei balandžio 4, 24 ir 26 dienomis Varėnos vietos veiklos grupė Varėnoje organizavo mokymus temomis: „Nuo idėjos iki verslo plano“, „Verslo planų rengimas", „Šiuolaikinės verslo formos“ bei „Nvo finansinis savarankiškumas“. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su verslo pradžios filosofija, su kūrybiškumo reikšme verslo idėjų generavime, planuojamų gaminti prekių ir (arba) paslaugų vieta rinkoje, kainodara, prekių paskirstymo ir paslaugų teikimo būdais ir vietomis, bei pardavimo skatinimu, mokymų dalyviai taip pat dalyvavo diskusijose ir praktinėse užduotyse. Mokymų metu buvo plačiau pristatytos ir Varėnos vietos veiklos grupės paskelbto kvietimo teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. finansavimo sąlygos ir galimybės Varėnos rajone. Verslo planų rengimo mokymuose dalyviai buvo mokomi rengti verslo planus, planuoti ekonominės veiklos pajamas ir sąnaudas, rengti finansinių įsipareigojimų prognozes ir ataskaitas, apskaičiuoti verslo plano rodiklius. Mokymų metu taip pat buvo analizuojama verslo aplinka Lietuvoje ir užsienyje, verslo plėtros galimybės, NVO finansinio savarankiškumo galimybės, taip pat buvo gilinamasi į vietos projektų finansavimo sąlygas: kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams, projektams, norint teikti vietos projektus, bei kita naudinga informacija potencialiems pareiškėjams.

 

 

Šių metų rugpjūčio 25 dieną Puvočiuose, Varėnos r. įvyko tradicinis renginys – Varėnos krašto kaimo bendruomenių sąskrydis. Kasmet sąskrydis sukviečia kaimo bendruomenes iš viso Varėnos rajono, suvienija bendraminčius savanorius bei suteikia jiems galimybę pabendrauti, pasidalinti naujomis idėjomis ir veiklos aktualijomis. Smarkaus lietaus nepabūgo ir šiais metais į Puvočių stovyklavietę sugūžėjo apie 160 aktyviausių kaimo žmonių su šeimomis ir palaikymo komandomis iš vienuolikos Varėnos krašto bendruomenių. Susirinkusiuosius pasveikino Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Saulevičius, Varėnos rajono kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė Bronė Mačiulienė ir Varėnos rajono savivaldybės mero atstovas, Kaniavos seniūnas Edvinas Grikšas. Renginį vedė linksmi ir išradingi vedėjai –  Rimutė Avižinienė ir Jonas Bajoriūnas.

Pokategorės

Partneriai