2017 m. gruodžio 20 d. Varėnos rajono vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė dalyvavo informaciniame viešinimo ir aktyvinimo renginyje kartu su lauko diena, kurį organizavo Alytaus VVG bendradarbiaudama su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru.


Renginio metu ekologiško šaltalankių ūkio „AMBERRY“ savininkė Daiva Kvedaraitė aprodė dalyviams savo ūkį (šiltnamius, kuriuose auginami sodinukai, uogų purtymo ir apdirbimo procesus), surengė produktų iš šaltalankių degustaciiją ir papasakojo apie verslo pradžią, iššūkius, su kuriais teko susidurti.

Gruodžio 12 d. VVG pirmininkas Povilas Saulevičius ir taryba dalyvavo susitikime su Varėnos rajono savivaldybės meru Algiu Kašėta. Susitikimo metu buvo aptartas praėjęs strategijos laikotarpis bei įššūkiai, su kuriais VVG susidūrė, įgyvendindama savo strategiją. Pirmininkas pristatė planuojamus VVG projektus ir kitas veiklas  2018 metais, kalbėjosi su meru ir kitais tarybos nariais apie rajono savivaldybės svarbą ir galimybes prisidėti prie VVG VPS įgyvendinimo.

Š. m. lapkričio 22-24 dienomis Varėnos krašto VVG pirmininkas Povilas Saulevičius dalyvavo trijų dienų ELARD generalinėje asamblėjoje, kurios metu buvo išrinkti nauji ELARD valdymo organai. Prezidente išrinkta portugalė Maria Joao Botelho, viceprezidentėmis išrinktos estė Kristiina Tammets ir švedė Marion Eckardt. Valdybos nariais: danė, ispanė, vokietis ir čekas. Generalinės asamblejos metu Estijoje taip pat vyko ir darbinės sesijos. Jų metu buvo patvirtintos sąlygos Europos komisijai dėl LEADER/BIVP (bendruomenių inicijuota vietos plėtra) ateities, kurios turi būti išpildytos iki 2021-2027 programos pradžios. Šių sąlygų esmė:

  • mažiau gąsdinimų sankcijomis - daugiau laisvės kūrybai, kad galėtume paremti ir populiarinti inovatyvius projektus;
  • mažiau biurokratizmo;

Puslapis 35 iš 45

Partneriai