Šiuo metu Lietuvoje galioja reikalavimas įmonės steigimo metu įregistruoti fizinę buveinę. Taigi dalinamės apklausa, kuri yra „Kurk Lietuvai" programos „Virtualios buveinės įkūrimo” projekto dalis, ja siekiama išsiaiškinti ar verslo subjektai turi poreikį komunikaciją su valstybės institucijomis palaikyti elektroniniu būdu bei įmonės fizinę buveinę pakeisti virtualia.

Apklausoje sudalyvauti galite paspaudę nuorodą apačioje.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuMFSET2Q25Kkg8_SlDsVYylF6pazHTXj13kD2dwDBSgXbuQ/viewform?usp=send_form

Šiuo metu vyksta Jaunimo reikalų departamento prie SADM paskelbti 2 konkursai jaunimo mainams su Lenkija ir Ukraina, pagal Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos kvietimą ir Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo kvietimą.

Kviečiame teikti paraiškas, su paraiškos reikalavimais ir dokumentais galite susipažinti Jaunimo reikalų departamento puslapyje: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas; http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/skelbiamas-lietuvos-ir-ukrainos-jaunimo-mainu-tarybos-lesomis-2018-metais-finansuojamu-projektu-konkursas

Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Puslapis 35 iš 47

Partneriai