Įgyvendinę tarptautinį projektą ,,Grybų kelias", bendradarbiavimą su partneriais tęsiame ir toliau. Spalio 26 dieną Ignalinoje susitikome su partneriais iš Daugpilio, Gulbenės ir Ignalinos VVG aptarti naujus rengiamus projektus.

 

Spalio 24 d. Varėnos vietos veiklos grupės pirmininkas  Povilas Saulevičius dalyvavo  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje,  kurio metu buvo svarstomas programos ir atrankos kriterijų keitimas.

Spalio 24 d. Varėnos vietos veiklos grupė dalyvavo  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  organizuotoje konferencijoje ,,Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės ,,Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos".

Puslapis 38 iš 45

Partneriai