Rugsėjo 16 d. įvyko Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Varėnos krašto VVG metinės veiklos, metinės finansinės atskaitomybės, revizijos komisijos ataskaitos, metinė veiklos programa, pritarta Varėnos krašto VVG strategijos ir įstatų keitimams.

Žilinų kaimo  bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Jaukiai ir patogiai“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2020 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 3368,49 eurų. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 11 proc. prie projekto lėšų prisidėjo Varėnos rajono savivaldybė. Projekto tikslai ir uždaviniai:

2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienį) 14 val. šaukiamas Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Vieta - Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Puslapis 5 iš 43

Partneriai