Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Rugsėjo 16 d. įvyko Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Varėnos krašto VVG metinės veiklos, metinės finansinės atskaitomybės, revizijos komisijos ataskaitos, metinė veiklos programa, pritarta Varėnos krašto VVG strategijos ir įstatų keitimams.

Žilinų kaimo  bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Jaukiai ir patogiai“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2020 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 3368,49 eurų. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 11 proc. prie projekto lėšų prisidėjo Varėnos rajono savivaldybė. Projekto tikslai ir uždaviniai:

Puslapis 8 iš 46

Partneriai