2018 m. liepos 18 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 balso teisę turintys nariai. Visuotinio narių susirinkimo metu buvo renkamas naujas Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas trejų metų kadencijai. Užimti šį postą buvo iškelti keturi kandidatai: Žilinų kaimo bendruomenės narys Aldas Miečinskas, Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės pirmininkas Alvydas Valeiša, Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės narė Regina Baltikauskienė ir automobilių sporto klubo „Autoakimirka“ narys Povilas Saulevičius. Alvydas Valeiša ir Regina Baltikauskienė atsisakė kandidatuoti į Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko pareigas.

Likus dviems kandidatams į Varėnos krašto VVG pirmininko pareigas po jų ir kitų VVG narių pasisakymų vyko slaptas balsavimas.  Balsavime dalyvavo visi susirinkę balso tesię turintys VVG.nariai.
Už Povilą Saulevičių balsavo 23 VVG nariai, už Aldą Miečinską – 19 narių, sugadintų balsavimo biuletenių nebuvo. Naujuoju Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininku antrai kadencijai išrinktas Povilas Saulevičius.

Pirmininkas, linkėdamas ir toliau visiems būti aktyviais, padėkojo už pasitikėjimą.

Informuojame, kad 2018 m. liepos 18 d., 14.00 val., Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, šaukiamas visuotinis Varėnos krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Siekdami užtikrinti kvorumą maloniai primename, kad, vadovaujantis Varėnos krašto vietos veiklos grupės įstatų 31.7. punktu, kiekviena organizacija gali deleguoti savo atstovą, jeigu susirinkime negali dalyvauti tos organizacijos vadovas (pirmininkas). Kviečiame Jūsų organizacijos atstovą dalyvauti Susirinkime.

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
  2. Dėl UAB „MEDORINTA“ prašymo priimti į Varėnos krašto vietos veiklos grupę.

 

Visose bendruomenėse mums labai patiko. Vėžaičiuose labiausiai nustebino toks didelis bendruomenės narių įnašas savanorišku darbu. Lyderių  sugebėjimas įkvėpti gyventojus darbams, kurių rezultatas - modernus konferencijų centras, sužavėjo labiausiai. Belieka palinkėti sėkmės.

Brožių kaimo bendruomenėje - išvežiojamasis maitinimas. Sužavėjo labai drąsus sprendimas imtis maitinimo paslaugų ir tikėjimas geru rezultatu. Šiuo metu ten dirba 14 žmonių, tai jau pasiekimas.

Veiviržėnai - amatų centras. Čia mums labai, labai patiko. Puiku, kad jie vietoje  turi tiek daug profesionalių amatininkų. Džiaugiamės, kad ten puoselėjami liaudies amatai. Gaila, bet mes neturime galimybių tokioms edukacinėms programoms, nes neturime profesionalių amatininkų.

Patiko ir Šiūparių bendruomenėje įrengta siuvykla ir kirpykla. Šaunuoliai, tai labai vienija bendruomenę.

Kelionė po visas bendruomenes buvo labai įspūdinga. Visos bendruomenės labai draugiškos ir šiltos. Labiausiai sužavėjo ir įkvėpė Raimondos Damulienės pasiaukojantis darbas, tikėjimas, kad žmogus viską gali ir mokėjimas įkvėpti bendruomenes veiklai ir pokyčiams. Mokytis galime iš kiekvienos bendruomenės. Pas save turime išsigryninti lyderius, juos mokyti burti bendruomenes įvairioms veikloms ir pokyčiams. Pas mus dar daug abejingumo, trūksta bendruomeniškumo ir entuziazmo, tikėjimo bendruomenės galia.

 

Dubičių krašto bendruomenės nariai:

Rimutė Antuchevič, Danutė Markevič, Filiutė Kapočienė, Regina Lukoševičienė

Puslapis 8 iš 29

Partneriai