Informuojame, kad pratęsti kvietimų teikti vietos projektų paraiškas Nr.6 ir Nr.9 laikotarpiai.

Šiemet, gruodžio 19 d., pirmą kartą Varėnos krašto vietos veiklos grupės darbuotojai pakvietė bendruomenės atstovus, tarybos narius ir draugus į bendruomenišką pasibuvimo vakarą „Pabūkime kartu“, kuris vyko Dargužių amatų centre.

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9).

Puslapis 9 iš 41

Partneriai