2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienį) 14 val. šaukiamas Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Vieta - Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016–2023 METAMS VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Varėnos krašto VVG administracija dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio konsultacijoje Žemės ūkio ministerijoje, kurios metu buvo suteiktos rekomendacijos rengiant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016-2023 metams (toliau – VPS) įgyvendinimo veiksmų planą ir aptarti galimi pakeitimai, kurie paspartintų VPS įgyvendinimą ir padėtų pasiekti geresnių rezultatų Varėnos rajone.

Puslapis 9 iš 46

Partneriai