VP PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI 2020-12-29, 18 VAL. IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVUS TEL. NR. 863924726

Kvietimo tekstas

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 13 val. iki 2020 m. gruodžio 15 d. 15 val. 

1. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

2. VPS priemonės „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

4. VPS priemonė „Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

5. VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos srities „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

Kiti kvietimui aktualūs dokumentai:

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Rugsėjo 16 d. įvyko Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Varėnos krašto VVG metinės veiklos, metinės finansinės atskaitomybės, revizijos komisijos ataskaitos, metinė veiklos programa, pritarta Varėnos krašto VVG strategijos ir įstatų keitimams.

Puslapis 9 iš 48

Partneriai