Žilinų kaimo  bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Jaukiai ir patogiai“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal 2020 metų Nacionalinės paramos  kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Bendra projekto vertė – 3368,49 eurų. Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, 11 proc. prie projekto lėšų prisidėjo Varėnos rajono savivaldybė. Projekto tikslai ir uždaviniai:

2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienį) 14 val. šaukiamas Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Vieta - Varėnos švietimo centras, J. Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016–2023 METAMS VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Puslapis 10 iš 48

Partneriai