Varėnos krašto VVG administracija dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio konsultacijoje Žemės ūkio ministerijoje, kurios metu buvo suteiktos rekomendacijos rengiant Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2016-2023 metams (toliau – VPS) įgyvendinimo veiksmų planą ir aptarti galimi pakeitimai, kurie paspartintų VPS įgyvendinimą ir padėtų pasiekti geresnių rezultatų Varėnos rajone.

Informuojame, kad 2020 m. liepos 14 d. pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJĄ 2016–2023 METAMS (toliau – VPS) priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5).

Puslapis 11 iš 48

Partneriai