1. Parama skirta pagal VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2:

1.1. MB „Ryt rytas“, vietos projektas „Inovatyvių saviugdos užsiėmimų teikimas ir turizmo skatinimas Varėnos rajone“ (projekto Nr. VARĖ-LEADER-6A-D-4-4-2018).

Vasario 3 d. vyko mokymai "Pažangaus kaimo link" Viečiūnų bendruomenės centre, kuriuose dalyvavo Druskininkų, Alytaus r., Lazdijų, Varėnos r. kaimo plėtros dalyviai - vietos veiklos grupių darbuotojai, valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai, kiti kaimo plėtros dalyviai.

Informuojame, kad pratęsti kvietimų teikti vietos projektų paraiškas Nr.6 ir Nr.9 laikotarpiai.

Puslapis 12 iš 44

Partneriai