Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ prioriteto Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS KAIME SKATINIMAS“ priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonę „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

2019 m. lapkričio 21 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu buvo renkamas naujas Tarybos narys, atstovaujantis vietinės valdžios sektorių.

Puslapis 15 iš 45

Partneriai