Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonę „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

2019 m. lapkričio 21 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu buvo renkamas naujas Tarybos narys, atstovaujantis vietinės valdžios sektorių.

Š. m. lapkričio 19 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) paminėjo 15 metų sukaktį. Šia proga Varėnos krašto VVG administracijos darbuotojai Aldas Miečinskas, Regina Baltikauskienė ir Rimantė Galinienė vyko į Veisiejų kultūros namuose surengtą šventinę konferenciją „Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtis, galimybės, iššūkiai ir perspektyvos“.

Puslapis 17 iš 46

Partneriai