Varėnos krašto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė Ž. Babravičė spalio 18, 20, 31 dienomis dalyvavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuotame 24 akadademinių valandų mokymo kurso cikle „Jaunimo dalyvavimas įgyvendinant LEADER metodą“.

Šių metų spalio 25 d. LR Seime Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga organizavo narių susitikimą, kuriame dalyvavo Varėnos krašto VVG pirmininkas Povilas Saulevičius.

Renginio metu buvo aptarta III Lietuvos kaimo parlamento sesija, pasidžiaugta gerąja praktika, analizuotos parlamento organizavimo klaidos, formatas, diskutuota dėl kaimo parlamento rezoliucijos įgyvendinimo (rezoliuciją galima rasti adresu: http://www.lkbs.lt/index.php?75737071).

Įgyvendinę tarptautinį projektą ,,Grybų kelias", bendradarbiavimą su partneriais tęsiame ir toliau. Spalio 26 dieną Ignalinoje susitikome su partneriais iš Daugpilio, Gulbenės ir Ignalinos VVG aptarti naujus rengiamus projektus.

 

Spalio 24 d. Varėnos vietos veiklos grupės pirmininkas  Povilas Saulevičius dalyvavo  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdyje,  kurio metu buvo svarstomas programos ir atrankos kriterijų keitimas.

Spalio 24 d. Varėnos vietos veiklos grupė dalyvavo  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  organizuotoje konferencijoje – Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės ,,Leader programa“ įgyvendinomo aktualijos.

Konkurso tikslas – skleisti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų, asociacijų veiklų gerąją patirtį ir iniciatyvas, siekiant formuoti teigiamą įvaizdį apie kaimo ir miesto bendruomenių organizacijas, jų savanorius.

Konkurso specialusis tikslas – konferencijose ir valstybės institucijose organizuoti 2017 metų pabaigoje 5 kilnojamas parodas, kuriose bus eksponuojama 30 atrinktų geriausių konkurso darbų, vaizduojančių bendruomenių gyvenimą.

Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, atstovaujantys bendruomenes ar bendruomenines organizacijas.


Konkurso užduotis – kasdieninė bendruomeninė veikla: supanti aplinka, kaimo ir miesto bendruomenių savanoriai, gamta, kraštovaizdis, aplinkosauga, kaimo gyvenamoji aplinka, socialinė veikla, amatai, turizmas, renginiai, laisvalaikis ir kt. Fotografijose užfiksuoti objektai turi būti tiesiogiai susiję su bendruomenine veikla.

Puslapis 2 iš 5

Partneriai