Susitikimai su NVO, verslo atstovais ir kaimo bendruomenių nariais

Dėl rengiamos Varėnos krašto VVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos

2015 m. rugpjūčio 3 d

1.      Marcinkonių sen.

Kabelių k.b.; Marcinkonių k.b.; Margionių k.b.; Mardasavo k. d.; Zervynų k.b.; Žiūrų v.b.; Mančiagirės k.b.; Darželių k.b.

Susitikimo vieta: Marcinkonių kaimo bendruomenė

Pradžia: 9.00 val.

2.      Merkinės sen.

Merkinės mstl. b.; Gudakiemio k. b.; Liškiavos k.b.; Panaros k.b.; Pilvingių k.b.; Subartonių k.b.; Vilkiautinio k.b.; Zakavolių – Pelekiškės k.b.; Kibyšių b.; Panaros pilnų namų b.

Susitikimo vieta:

Merkinės seniūnija

 

Pradžia: 11.30 val.

3.      Vydenių sen. + Kaniavos sen.

Vydenių k.b.; Krivilių k.b.; Vydenių kr. b.; Dubičių k.b.; Rudnios k.b.; Panočių k.b.;

 

Susitikimo vieta:

Vydenių kaimo bendruomenė

 

Pradžia: 14.00 val.

2015 m. rugpjūčio 5 d.

1.      Varėnos sen. + Matuizų sen.

Senosios Varėnos k.b.; Gudžių k.b.; Perlojos k.b.; Nedzingės k.b.; Sarapiniškių k.b.; Tolkūnų k.b.; Girežerio k.b.; Glūko k.b.; Matuizų k.b.

Susitikimo vieta:

Varėnos krašto VVG

 

Pradžia: 9.00 val.

2.      Valkininkų sen. + Jakėnų sen.

Naujųjų Valkininkų k.b.; Dargužių k.b.; Valkininkų b.; Puodžių k.b.; Žilinų k.b., Šalčios k.b.;

Susitikimo vieta:

Dargužių bendruomenė

 

Pradžia: 13.00 val.

 

 

Partneriai