2015 m. balandžio 30 d. 13 val. Varėnos kultūros centro mažojoje salėje įvyks Varėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus renkamas VVG valdymo organo (tarybos) nariai ir pirmininkas.

Darbotvarkė:
1. Dėl Varėnos krašto VVG tarybos narių rinkimų;
Pranešėjai: Varėnos krašto VVG pirmininkas Alvydas Valeiša ir Varėnos krašto VVG projektų vadovas Povilas Saulevičius;

2. Dėl Varėnos krašto VVG tarybos pirmininko rinkimų;
Pranešėjai: Varėnos krašto VVG pirmininkas Alvydas Valeiša ir Varėnos krašto VVG projektų vadovas Povilas Saulevičius;

3. Dėl naujų narių priėmimo;
Pranešėjas: Varėnos krašto VVG pirmininkas Alvydas Valeiša.

Dalyvavimas būtinas!

Partneriai