Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal "Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams" strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos kryptį "LEADER metodo įgyvendinimas", numatytas priemones. 
 
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas:
 
Visą kvietimo Nr.08 dokumentaciją rasite strategijos įgyvendinimas/kvietimai teikti paraiškas/kvietimas Nr.08 skiltyje.

Partneriai